Johtamisen ja organisoinnin oppiaine, Pori

Nykyajan johtaminen edellyttää kykyä toimia muuttuvassa, verkostoituneessa ja entistä vahvemmin globaalissa toimintaympäristössä. Useissa tilanteissa organisaatioiden menestyksekäs johtaminen vaatii sellaista tieto- ja taitopohjaa, johon kuuluu niin johtamisen, organisaatioiden, strategisen johtamisen kuin henkilöstöjohtamisenkin tunteminen. Johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa tarkastellaan tätä kokonaisuutta. 

Johtamisen ja organisoinnin oppiaine tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yritysten ja organisaatioiden johtamiseen ja organisointiin. Koulutusohjelmassa tarkastellaan yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä, rakenteellisista kuin yhteiskunnallisistakin näkökulmista. Johtamisen ja organisoinnin perusta on monitieteinen, ja se soveltaa mm. psykologian, sosiologian sekä hallinto- ja yhteiskuntatieteiden käsitteitä ja teorioita organisaatioihin ja johtamiseen.

Oppiaineessa korostetaan myös vastuullisuuden merkitystä osana hyvää johtamista ja organisointia. Tämä vastuullisuus näkyy organisaatiotasolla yrityksien yhteiskunnallisen roolin ja merkityksen ymmärtämisessä (mm. organisaatiososiologia ja yritysten yhteiskuntavastuu). Yksilötasolla se näkyy puolestaan inhimillisen kohtaamisen merkityksen ymmärtämisenä (henkilöstöjohtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen).