LITO kuvituskuva

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO

LITO-opintokokonaisuus tarjoaa liiketoimintaosaamisen perusopintoja muiden alojen kuin kauppatieteiden yliopisto-opiskelijoille. Kokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa. Tarkat tiedot opintokokonaisuuden sisällöstä löytyvät opintokokonaisuuden verkkosivuilta osoitteesta www.lito.fi 

Kokonaisuuden toteuttamista koordinoivat Turun yliopisto ja Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry. Kokonaisuuden käynnistämiseen saatiin tukea OKM:ltä ja Kaute-säätiöltä. Mukana kokonaisuuden tekemisessä ovat kaikki suomalaiset kauppatieteitä opettavat yliopistot: 

  • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Hanken Svenska handelshögskolan 
  • Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
  • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT School of Business and Management
  • Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
  • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta
  • Åbo Akademi, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

LITO tunnus