Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opetusyhteistyö jatkuu

10.03.2023

Kymmenen suomalaisen yliopiston yhteistyönä syntynyt liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO) jatkuu, kun verkostoon kuuluvat yliopistot allekirjoittivat opetusyhteistyön jatkamista koskevan sopimuksen.

Opintokokonaisuus käynnistyi syksyllä 2017, ja nyt allekirjoitettu sopimus jatkaa verkoston toimintaa 31.7.2026 asti.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoima LITO-opintokokonaisuus toteutetaan täysin verkossa korkeakoulujen yhteisessä Digicampus-ympäristössä.

Opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksia

LITO-opintokokonaisuus vastaa laaja-alaisesti korkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää osaamistaan liiketoimintaosaamisella.  Kokonaisuuden opinnot tarjoavat kokonaiskuvan yritystoiminnasta, tukevat yrittäjyyttä ja kehittävät monipuolisesti työelämävalmiuksia.

Yhteensä 40 opintopisteen ja kahdeksan kurssin LITO-kokonaisuus on tarkoitettu muiden alojen kuin kauppatieteiden opiskelijoille. Opiskelijat saavat itse muodostaa opintojaksoista omaa osaamistarvettaan vastaavan kokonaisuuden. Digitaalisen toteutuksen myötä liiketoimintaosaamisen perusteita voi opiskella aiempaa laajemmin ja joustavammin.

Valtaosa LITO-kokonaisuuden opinnoista on suoritettavissa suomen ohella englanniksi. Opinnot ovat avoimia myös vaihto-opiskelijoille, mikä avaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua kansainvälisten virtuaalisten tiimien työskentelyyn.

Laadukkaalle, valtakunnalliselle verkko-opintotarjonnalle on kysyntää

LITO-opintoja koskeva opiskelijapalaute on ollut myönteistä, ja laadukkaalle verkko-opintotarjonnalle on jatkuvasti kysyntää.  Opintokokonaisuus sai merkittävän tunnustuksen vuonna 2019,  kun Suomen Ekonomit myönsi kokonaisuudelle opetuspalkintonsa tunnustuksena kauppatieteellisen opetuksen sekä yliopistojen välisen yhteistyön innovatiivisesta kehittämisestä.

- Olen äärimmäisen iloinen, että korkeakouluopiskelijoilla on jatkossakin mahdollisuus kehittää laadukkaasti ja joustavasti liiketoimintaosaamistaan. LITO on ratkaisuna edelläkävijämäinen niin pedagogisesti kuin myös yhteistyön näkökulmasta; sen toteutukseen osallistuu peräti 10 yliopistoa, sanoo Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

LITO-verkostossa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Svenska handelshögskolan Hanken, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Verkosto-opintoja voivat suorittaa myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijat.

Luotu 10.03.2023 | Muokattu 10.03.2023