For the Future (1)

Tietoa Turun kauppakorkeakoulusta

Turun kauppakorkeakoulu perustettiin vuonna 1950 paikallisen liike-elämän aloitteesta. Tänä päivänä olemme osa monitieteistä Turun yliopistoa ja muodostamme yli 3 000 opiskelijan ja vaihto-opiskelijan sekä 200 tutkijan ja opettajan kansainvälisen kauppa- ja taloustieteellisen yhteisön.

Missio

Tuotamme korkeatasoista tieteellistä tutkimusta sekä edustamillamme tieteenaloilla että poikkitieteellisessä yhteistyössä. Koulutamme vastuullisia johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin julkisten organisaatioiden palvelukseen.

Visio

Haluamme, että meidät tunnetaan vaikuttavasta tutkimuksesta, innostavista oppimiskokemuksista, tulevaisuusorientoituneisuudesta sekä menestyksekkäästä yhteistyöstä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. 

Arvot

Perustan toiminnallemme luovat henkilöstön ja opiskelijoiden yhteispeli ja yhteinen arvomaailma. Ydinarvojamme ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. 

Kauppakorkeakoulun organisaatio

Dekaanit ja johtoryhmä

Dekaanit

Dekaani Markus Granlund
Tutkimuksesta vastaava varadekaani Aino Halinen-Kaila
Koulutuksesta vastaava varadekaani Niina Nummela

Johtoryhmät muut jäsenet

Tiedekuntapäällikkö Kerttu Kettunen
Palvelupäällikkö Sanna Kuusjärvi
Opintopäällikkö Kirsi Tammi

Johtokunta

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan muodostavat 4 professorijäsentä, 4 muun henkilökunnan jäsentä ja 4 opiskelijajäsentä.

Johtokunnan jäsenet (ja varajäsenet)

Markus Granlund, pj. (Aino Halinen-Kaila)
Jukka Heikkilä (Jarna Heinonen)
Heikki Kauppi (Hannu Salonen)
Kari Lukka (Luis Alvarez Esteban)
Juuso Töyli (Niina Nummela)
Juha Kaskinen (Katriina Siivonen)
Kirsi-Mari Kallio (Kati Suomi)
Jonna Järveläinen (Arto Ryömä)
Eriikka Paavilainen-Mäntymäki (Anna Karhu)
Miika Tiainen (Joona Uusitalo)
Saara Gratschev (Sandra Saranpää)
Inka Helaniemi (Meeri Hannula)
Tapani Strander (Otto Elomäki)

Kansainvälinen neuvottelukunta

Kansainvälinen neuvottelukunta tuo sidosryhmät tiiviisti osaksi kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämistä.

Turun kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämisen tueksi nimitetyn kansainvälisen neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu sekä tiedeyhteisöä että elinkeinoelämää edustavia henkilöitä, joilla on tiivis yhteys kauppakorkeakouluun.

Toimikunnan kolmannen kaksivuotiskauden alkaessa kokoonpano on uudistunut. Mukaan on saatu kolme uutta jäsentä, jotka kaikki edustavat elinkeinoelämää ja ovat kauppakorkeakoulun alumneja. Entisistä jäsenistä jatkaa kuusi henkilöä, jotka edustavat sekä akateemista tiedeyhteisöä että elinkeinoelämää.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Minna Arve, kaupunginjohtaja, Turku (alumni)
Anders Aspling, professori, GRLI, Tongji University, neuvottelukunnan pj.
Robert D. Galliers, professori emeritus, entinen provost, kauppakorkeakoulun kunniatohtori, Bentley University
Petri Hollmén, toimitusjohtaja ja yrittäjä, Lyyti Oy (alumni)
Michael Luger, professori emeritus, Manchester Business School
Hanna Mäkäräinen, dosentti, entinen toimitusjohtaja, TYKS-SAPA Liikelaitos (EMBA alumni)
Maisa Romanainen, matkustajaliikennejohtaja, VR-Yhtymä Oy (alumni)
Panu Routila, toimitusjohtaja, Konecranes Oyj (alumni)
Dorte Salskov-Iversen, vararehtori, Copenhagen Business School

 

Toimikunnat

Kauppakorkeakoulussa toimii viisi keskeistä toimikuntaa, jotka vastaavat koulutuksen, tutkimuksen, ja yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä alumnitoiminnan kehittämisestä.

  • Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta (TuJa), pj. tutkimuksesta vastaava varadekaani Aino Halinen-Kaila
    TuJan alaisuudessa toimii tohtoriohjelman johtoryhmä (ToJo), pj. professori Mika Vaihekoski
  • Koulutuksen kehittämistoimikunta (KouKe), pj. koulutuksesta vastaava varadekaani Niina Nummela
  • Opiskelijavalintatoimikunta (OVT), pj. professori Reijo Knuutinen
  • Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta (YYS), pj. CCR-yksikön johtaja Antti Saurama
  • Alumnitoimikunta, pj. dekaani Markus Granlund
Yksiköt

Kauppakorkeakoulun yksiköt ja niiden esittelyt löydät täältä

Organisaatiokaavio

Menestyvää ja kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
Tutkimuksemme liittyy kiinteästi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ydinhaasteisiin. Koulutamme innovatiivisia ja vastuullisia asiantuntijoita.