For the Future (1)

Tietoa Turun kauppakorkeakoulusta

Turun kauppakorkeakoulu perustettiin vuonna 1950 paikallisen liike-elämän aloitteesta ja tänään olemme osa monitieteistä Turun yliopistoa. Olemme AACSB Internationalin akkreditoitu jäsen. Akkreditointi on tae tutkimuksen ja opetuksen jatkuvasta kehittämisestä.

Missio

Tuotamme korkeatasoista tieteellistä tutkimusta sekä edustamillamme tieteenaloilla että poikkitieteellisessä yhteistyössä. Koulutamme vastuullisia asiantuntijoita ja johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin sekä julkisen sektorin palvelukseen.

Visio

Haluamme, että meidät tunnetaan vaikuttavasta tutkimuksesta, innostavista oppimiskokemuksista, tulevaisuusorientaatiosta sekä menestyksekkäästä yhteistyöstä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Arvot

Perustan toiminnallemme luovat henkilöstön ja opiskelijoiden yhteispeli ja yhteinen arvomaailma. Ydinarvojamme ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. Mottomme on TSE is a Great Place to Think Ahead

Turun kauppakorkeakoulun yhteiset arvot (pdf)

Kauppakorkeakoulun organisaatio

Dekaanit ja johtoryhmä

Dekaanit

Dekaani Markus Granlund
Tutkimuksesta vastaava varadekaani Heikki Kauppi
Koulutuksesta vastaava varadekaani Niina Nummela

Johtoryhmän muut jäsenet

CCR:n johtaja Antti Saurama
Tiedekuntapäällikkö Arto Ryömä
Hallintopäällikkö Sanna Kuusjärvi
Opintopäällikkö Niina Simanainen

Johtokunta

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan muodostavat 4 professorijäsentä, 4 muun henkilökunnan jäsentä ja 4 opiskelijajäsentä.

Johtokunnan jäsenet (ja varajäsenet)

Markus Granlund, pj. (Niina Nummela)
Jarna Heinonen (Hannu Salmela)
Luis Alvarez Esteban (Reijo Knuutinen)
Juuso Töyli (Elina Jaakkola)
Janne Tukiainen (Mika Kortelainen)
Katriina Siivonen (Juha Kaskinen)
Anna Karhu (Kati Suomi)
Jonna Järveläinen (Antti Fredriksson)
Sanna Ilonen (Riikka Harikkala-Laihinen)
Atte Leskinen (Juho Perttula)
Frans Isolauri (Lauri Salo)
Julia Siimento (Kerttu Hurvi)
Pihla Koski (Katie Astin)

Kansainvälinen neuvottelukunta

Kansainvälinen neuvottelukunta tuo sidosryhmät tiiviisti osaksi kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämistä.

Turun kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämisen tueksi nimitetyn kansainvälisen neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu sekä akateemista tiedeyhteisöä että elinkeinoelämää edustavia henkilöitä, joilla on tiivis yhteys kauppakorkeakouluun.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Minna Arve, pormestari, Turku (alumni)
Anders Aspling, professori, GRLI, Tongji University, kauppakorkeakoulun kunniatohtori, neuvottelukunnan pj.
Robert D. Galliers, University Distinguished Professor Emeritus, Former Provost, Bentley University, USA, kauppakorkeakoulun kunniatohtori, Professor Emeritus and Former Dean, Warwick Business School, U.K.
Nola Hewitt-Dundas, professori, Queen's University Belfast, Queen's Management School, Pohjois-Irlanti, U.K.
Petri Hollmén, toimitusjohtaja, Lyyti Oy (alumni)
Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari (alumni)
Hanna Mäkäräinen, dosentti, entinen toimitusjohtaja, TYKS-SAPA Liikelaitos (EMBA alumni)
Piet Naudé, professori, Stellenbosch University, Stellenbosch Business School, Etelä-Afrikka
Panu Routila, hallitusammattilainen, kauppakorkeakoulun kunniatohtori (alumni)
Dorte Salskov-Iversen, laitoksen johtaja, Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School

 

Toimikunnat

Kauppakorkeakoulussa toimii viisi keskeistä toimikuntaa, jotka vastaavat koulutuksen, tutkimuksen, ja yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä alumnitoiminnan kehittämisestä.

  • Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta (TuJa), pj. tutkimuksesta vastaava varadekaani Heikki Kauppi
    TuJan alaisuudessa toimii tohtoriohjelman johtoryhmä (ToJo), pj. professori Mika Vaihekoski
  • Koulutuksen kehittämistoimikunta (KouKe), pj. koulutuksesta vastaava varadekaani Niina Nummela
  • Opiskelijavalintatoimikunta (OVT), pj. yliopistonlehtori Elina Pelto
  • Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta (YYS), pj. CCR-yksikön johtaja Antti Saurama
  • Alumnitoimikunta, pj. dekaani Markus Granlund
Yksiköt

Kauppakorkeakoulun yksiköt ja niiden esittelyt löydät täältä

Organisaatiokaavio

Aineiden vastuuopettajat

Löydät aineiden vastuuopettajien listauksen täältä.

Menestyvää ja kestävää yhteiskuntaa rakentamassa
Tutkimuksemme liittyy kiinteästi yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ydinhaasteisiin. Koulutamme innovatiivisia ja vastuullisia asiantuntijoita.