Akkreditoinnit ja laadunhallinta Turun kauppakorkeakoulussa

Tuotamme korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja koulutamme vastuullisia johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin julkisten organisaatioiden palvelukseen.

Laatujärjestelmä

Kauppakorkeakoulun laadunhallintajärjestelmään kuuluu tutkimuksen, koulutuksen ja muun toiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta. Tarkastelemme toimintamme tuloksia vuosittain koulu-, laitos/yksikkö-, ja oppiainetasoilla tulosindikaattoreiden avulla. Tulosten perusteella päätämme tarvittavista kehittämistoimista. Keskeiset laadun kehittämistoimista vastaavat toimikunnat ovat: Koulutuksen kehittämistoimikunta, Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta ja Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta.

Kansallinen Karvi-auditointi

Turun kauppakorkeakoulu on osa Kansallisen koulutuksen arviointikeskusken (Karvi) auditoimaa Turun yliopistoa.

Kansainvälinen AACSB-akkreditointiprosessi

Turun kauppakorkeakoulu on kansainvälisen akkreditointi-organisaation, AACSB:n (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) jäsen ja parhaillaan AACSB-akkreditointiprosessissa. Kehitämme toimintaamme ja laatujärjestelmäämme AACSB-standardien pohjalta, Turun yliopiston strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Vastuuhenkilöt

Turun kauppakorkeakoulun laatutyöstä kauppakorkeakoulun tasolla vastaa varadekaani Niina Nummela. Kansainvälisestä AACSB-akkreditointiprosessista vastaa tiedekuntapäällikkö Kerttu Kettunen. Laatutyön ja akkreditointiprosessin vastaavana yhteyshenkilönä ja koordinaattorina toimii suunnittelija Leena Henderson.