Akkreditoinnit ja laadunhallinta Turun kauppakorkeakoulussa

Tuotamme korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja koulutamme vastuullisia johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin julkisten organisaatioiden palvelukseen.

Laatujärjestelmä

Kauppakorkeakoulun laadunhallintajärjestelmään kuuluu tutkimuksen, koulutuksen ja muun toiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta. Tarkastelemme toimintamme tuloksia vuosittain koulu-, laitos/yksikkö-, ja oppiainetasoilla tulosindikaattoreiden avulla. Tulosten perusteella päätämme tarvittavista kehittämistoimista. Keskeiset laadun kehittämistoimista vastaavat toimikunnat ovat koulutuksen kehittämistoimikunta, tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta sekä yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta.

Kansallinen Karvi-auditointi

Turun kauppakorkeakoulu on osa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoimaa Turun yliopistoa.

Kansainvälinen AACSB-akkreditointiprosessi

Turun kauppakorkeakoulu on kansainvälisen AACSB Interationalin (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) akkreditoitu jäsen.  Olemme saaneet akkreditoinnin vuonna 2019 ja olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme ja laatujärjestelmämme kehittämiseen AACSB:n 15 standardin pohjalta linjassa Turun yliopiston strategian ja tavoitteiden kanssa.

Vastuuhenkilöt

Turun kauppakorkeakoulun laatutyöstä kauppakorkeakoulun tasolla vastaa varadekaani Niina Nummela. Kansainvälisestä AACSB-akkreditointiprosessista vastaa tiedekuntapäällikkö Arto Ryömä. Laatutyön ja akkreditointiprosessin vastaavana yhteyshenkilönä ja koordinaattorina toimii suunnittelija Leena Henderson.