Tutkimus tietojärjestelmätieteen oppiaineessa

Tietojärjestelmän tiimissä työskentelee 4 professoria ja n. 25 tutkijaa ja opettajaa.

Tutkimustuotantomme on runsasta ja monipuolista. Projektiportfoliossamme on jatkuvasti useita käynnissä olevia projekteja, joissa yhteistyökumppaneiden kirja on laaja. Projektit vaihtelevat pienistä yhden start-up -yrityksen tutkimuksista monen osallistujan monikansallisiin hankkeisiin.

Tutkimusaiheita on useita akateemisen vapauden hengessä. Useimmat tutkimusemme sijoittuvat seuraaville aihealueille:

  • strateginen tietohallinto
  • IT-etiikka
  • terveydenhuollon tietojärjestelmät

Vuodesta 1990 lähtien oppiaineessamme on valmistunut yli 30 tohtoria.​

Lisää tietoa tutkimustoiminnastamme englanninkielisiltä sivuiltamme.