Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on monipuolista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. Sekä suora yhteistyö yritysten kanssa että osallistuminen elinkeinoelämän verkostoihin ovat osa akateemista tutkimusta. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa tehdään kasvavassa määrin monitieteisesti.

Vuorovaikutus on erittäin tärkeää, koska kauppakorkeakoulussa tehtävällä tutkimuksella pyritään vaikuttavuuteen ja tutkimustulosten ratkaisukeskeisyyteen. Tutkimustuloksia viedään käytäntöön yritysten, valtionhallinnon sekä toimialajärjestöjen kanssa pitkäjänteisellä yhteistyöllä. 

Kauppakorkeakoulun tutkimuksella on laajasti suora kosketuspinta yhteiskunnalliseen kehitykseen julkisorganisaatioiden ja yritysten päätöksentekoa tukevien hankkeiden kautta. Yhteiskunnan eri toimijat, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ovat hankkeiden yhteistyöosapuolia ja suoria hyödyntäjätahoja. Tutkijoita myös kannustetaan sekä tulosten levittämiseen, että asiantuntijuuden hyödyntämiseen erilaisissa luottamustehtävissä. 

Tutkimusyhteistyön avainlukuja

tse lukuja
TSE rahoitus ja hekilöstö