Tutkimus filosofian oppiaineessa

Filosofian oppiaineessa tehdään sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian tutkimusta ja ne tukevat toisiaan.

Teoreettisen filosofian tutkimustyö on viime vuosina suuntautunut metafysiikkaan, filosofian historiaan, tieteenfilosofiaan, mielenfilosofiaan, kielifilosofiaan sekä teon ja toiminnan filosofiaan. Käytännöllisessä filosofiassa on tutkittu mm. metaetiikkaa, käytännöllistä etiikkaa sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofian erityiskysymyksiä. Oppiaineen tavoitteena on korkeatasoinen tutkimustyö ja kansainvälisyys.

Philosophers' Club on filosofian oppiaineen tutkijaseminaari, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Puhujina on sekä Turun yliopiston tutkijoita ja jatko-opiskelijoita että vierailevia filosofeja.

Laitoksen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimusprojektit ovat viime aikoina suuntautuneet mm. filosofian historiaan ja bioetiikkaan.​

Tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien tarkemmat tutkimuskohteet ja –intressit selviävät yhteystiedoista.

 

Uusimmat julkaisut

Valistus ja vapaus (2024)

Lagerspetz Eerik
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))

Kaikella tiedolla on menneisyys (2024)

Turun Sanomat
Virmajoki Veli, Skurnik Johanna, Myllyntausta Mikko, Mäkilä Annastiina
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Faking Biosphere (2024)

Sivula Oskari
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))