Tutkimus filosofian oppiaineessa

Filosofian oppiaineessa tehdään sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian tutkimusta ja ne tukevat toisiaan.

Teoreettisen filosofian tutkimustyö on viime vuosina suuntautunut metafysiikkaan, filosofian historiaan, tieteenfilosofiaan, mielenfilosofiaan, kielifilosofiaan sekä teon ja toiminnan filosofiaan. Käytännöllisessä filosofiassa on tutkittu mm. metaetiikkaa, käytännöllistä etiikkaa sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofian erityiskysymyksiä. Oppiaineen tavoitteena on korkeatasoinen tutkimustyö ja kansainvälisyys.

Philosophers' Club on filosofian oppiaineen tutkijaseminaari, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Puhujina on sekä Turun yliopiston tutkijoita ja jatko-opiskelijoita että vierailevia filosofeja.

Laitoksen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimusprojektit ovat viime aikoina suuntautuneet mm. filosofian historiaan ja bioetiikkaan.​

Tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien tarkemmat tutkimuskohteet ja –intressit selviävät yhteystiedoista.

 

Uusimmat julkaisut

Kant kasvatuksesta (2023)

Kleio
Laiho Hemmo
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))