Tutkimus filosofian oppiaineessa

Filosofian oppiaineessa tehdään sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian tutkimusta ja ne tukevat toisiaan.

Teoreettisen filosofian tutkimustyö on viime vuosina suuntautunut metafysiikkaan, filosofian historiaan, tieteenfilosofiaan, mielenfilosofiaan, kielifilosofiaan sekä teon ja toiminnan filosofiaan. Rationalistipiiri on teoreettisen filosofian ylläpitämä seminaari, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Puhujina on sekä Turun yliopiston tutkijoita ja jatko-opiskelijoita että vierailevia filosofeja.

Käytännöllisessä filosofiassa on tutkittu mm. metaetiikkaa, käytännöllistä etiikkaa sekä oikeus- ja yhteiskuntafilosofian erityiskysymyksiä. Kerran viikossa kokoontuva Turku Moral Science Club on käytännöllisen filosofian henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden tutkijaseminaari.

Molemmissa oppiaineissa on tavoitteena korkeatasoinen tutkimustyö ja kansainvälisyys.

Laitoksen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimusprojektit ovat viime aikoina suuntautuneet mm. filosofian historiaan ja bioetiikkaan.​

Tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien tarkemmat tutkimuskohteet ja –intressit selviävät yhteystiedoista.

Laitoksen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvat tutkimusprojektit ovat viime aikoina suuntautuneet mm. filosofian historiaan ja bioetiikkaan.

Uusimmat julkaisut