Monitieteinen tulevaisuus

12.04.2023

Monitieteisyys on Turun yliopiston vahvuus ja yliopiston strategian keskeinen teema. Eri tieteenaloilla toimivat vahvat tutkimusryhmät ja tutkijoiden yhteisöt voivat yhteistyöllä tuoda uusia näkökulmia ja ratkaisuja terveyden edistämiseen, vihreään siirtymään ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen. Myös katsomalla menneisyyteen voimme ennakoida tulevaa. 

Merkittävä monitieteisyyden edistämisen väline on yliopistojen profiloitumisrahoitus. Suomen Akatemia jakaa sitä yliopistoille tiukassa kilpailussa joka toinen vuosi, ja kansainvälinen paneeli arvioi yliopistojen hakemukset. Turun yliopistossa tätä rahoitusta on hyödynnetty monin tavoin merentutkimuksesta luonnon monimuotoisuuteen ja biokuvantamisesta kasvibiologiaan.

”Yliopiston strategiassa on monitieteisyyden edistämiseksi nimetty kuusi tutkimuksen ja koulutuksen temaattista kokonaisuutta.”

Viimeisimmässä profiloitumisrahoituksen haussa menestyimme erinomaisesti ja saimme 12,3 miljoonaa euroa kuudeksi vuodeksi. Rahoituksen avulla edistämme immunologian tutkimusta, uusien materiaalien kehittämistä ja ihmisten muuttoliikkeiden mekanismien ymmärtämistä. Erityisesti viimeinen näistä on monitieteinen hanke, jossa kohtaavat arkeologia, kielitiede, historialliset aineistot, muinais-DNA, laskennalliset menetelmät, terveystieteet ja lääketieteen aineistot.

Yliopiston monitieteisen tutkimuksen keihäänkärkiä ovat myös Suomen Akatemian lippulaivat, joissa yhdistyy korkeatasoinen tutkimus ja monimuotoinen vaikuttavuus. InFlames-lippulaivan teema on immunologian tutkimus ja siitä kumpuavat lääkkeet, diagnostiikka ja hoitomenetelmät. Invest-lippulaiva puolestaan katsoo hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen sekä pohtii eriarvoisuutta ja keinoja sen vähentämiseen.

Yliopiston strategiassa on monitieteisyyden edistämiseksi nimetty kuusi tutkimuksen ja koulutuksen temaattista kokonaisuutta. Niihin kytkeytyvät myös profiloitumishankkeet ja lippulaivamme. Suomen Akatemia avaa tänä keväänä jälleen haun lippulaivoille, ja tähänkin kisaan yliopistollamme lähdetään vahvan ja vaikuttavan tieteellisen tutkimuksemme vauhdittamana.

Kalle-Antti Suominen nojaa  toisella käsivarrella pöytään ja katsoo kameraan lähikuvassa, harmaa tausta.

Kalle-Antti Suominen
Kirjoittaja on Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori.

Kuva: Hanna Oksanen

Kirjoitus on julkaistu Aurora-lehdessä 1/2023.

Luotu 12.04.2023 | Muokattu 12.04.2023