Muutoksiin varautumalla Varha ei mene harhaan

12.04.2023

Kuluvan vuoden alusta astui voimaan SOTE-uudistus pitkän keskustelun ja valmistelun jälkeen. Alueelliset hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Osana mittavaa uudistusta alueille on perustettu monenlaisia toimielimiä. Yksi näistä täällä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella eli Varhassa on tulevaisuuden, tutkimuksen ja koulutuksen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on ottaa kantaa Varhan tutkimuksen ja koulutuksen kysymyksiin, ja nimestä päätelleen miettiä myös tulevaisuutta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Varhan edustajien lisäksi Turun yliopistosta lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen laitos, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Mukana ovat myös Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan Novia ja Turun ammatti-instituutti. Muita sidosryhmiä ovat Turku Business Region, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry ja Turun Kauppakamari.

”Varautuminen erilaisiin, myös yllättäviin muutoksiin on tarpeen.”

Ymmärrettävästi keskustelua ovat dominoineet terveys- ja sosiaalialan konkreettiset tässä ja nyt -kysymykset, mutta myös ennakoinnilla on roolinsa Varhan toiminnassa. Strategian seuranta vaatii toimintaympäristön analyysia. Varautuminen erilaisiin, myös yllättäviin muutoksiin on tarpeen. Varha voi hyödyntää esimerkiksi Varsinais-Suomen ennakointiakatemian tuotoksia ja toisaalta osallistua alue-ennakointitoimintaan. Olemassa olevien ennakointitietojen ja -alustojen käyttö säästäisi omalta osaltaan resursseja tiukassa taloudellisessa tilanteessa, jossa kaikki hyvinvointialueet ovat.

Mikä sitten on ja voisi olla yliopiston rooli hyvinvointialueen toiminnassa? Lääketieteellisellä tiedekunnalla on pitkät perinteet tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyöstä terveysalalla ja tätä yhteistyötä varmasti jatketaan. Yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla, sosiaalitieteillä ja sosiaalipolitiikalla sekä psykologialla on samaten vahva linkki hyvinvointialueen toimintaan. Mutta myös muilla tiedekunnilla ja oppiaineilla, mainittakoon vaikka tietotekniikka, johtaminen ja organisointi on sanansa sanottavana. Tulevaisuuden tutkimuskeskus haluaa auttaa Varhaa sekä ennakointitutkimuksessa että -koulutuksessa, niille on edelleen ja ehkä enenevässä määrin tarvetta.

Juha Kaskinen katsoo kameraan lähikuvassa, valkoinen tausta.

Juha Kaskinen
Kirjoittaja on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunnan jäsen.

Kirjoitus on julkaistu Aurora-lehdessä 1/2023.

Luotu 12.04.2023 | Muokattu 13.04.2023