ECOPRODIGI-webinaari: "Harnessing Digitalisation for the Benefit of Maritime Industry" 2.12.2020

25.11.2020

ECOPRODIGI-hankkeen loppuseminaari esittelee hankkeen tulokset keskittyen siihen, mitä hyötyjä digitaaliset ratkaisut ja sovellukset voivat tarjota meriklusterin yrityksille ja organisaatioille.

ECOPRODIGI-hankkeessa on kehitetetty ja pilotoitu uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä on kehitetetty esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa on testatattu muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa.

Aika: 2.12.2020 klo 10.30 - 14.30

Paikka: Webinaari

Ohjelma ja ilmoittautuminen: ECOPRODIGIn nettisivun kautta

Lisätiedot:

Emilia Tuominen, emilia.tuominen@centrumbalticum.org, puh. +358 40 509 6444
Tapio Karvonen, tapio.karvonen@utu.fi, puh. +358 40 779 9482

Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelman kautta rahoitetussa ECOPRODIGI-hankkeessa (Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalization) on mukana telakoita, varustamoita ja muita avaintoimijoita eri puolilta Itämerta. Kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ja merikuljetusten ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti. Turun yliopistosta mukana on myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Luotu 25.11.2020 | Muokattu 25.11.2020