Opettajien täydennyskoulutuskurssit toteutettu onnistuneesti TEAVET elinikäisen oppimisen keskuksissa Albaniassa

23.06.2020

TEAVET-projektin eurooppalaiset hankekumppanit ohjasivat syyskuussa 2019 albanialaisia kollegoitaan kouluttajiksi projektissa kehitetyillä elinikäisen oppimisen kursseilla Durresissa, Albaniassa. Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistujat pystyvät vastaamaan itsenäisesti tulevista koulutuksista.

Kevätlukukauden 2020 aikana kaikki osallistujat ovat toteuttaneet elinikäisen oppimisen kursseja yliopistoidensa TEAVET elinikäisen oppimisen keskuksissa. Kurssit on toteutettu Albanian opetus, urheilu- ja nuorisoministeriön valvonnassa.

Kesäkuun 3–4. päivä projektikonsortio kerääntyi verkon välityksellä analysoimaan ja reflektoimaan kurssien toteutusta. Kaikki albanialaiset kumppaniyliopistot ovat perustaneet TEAVET elinikäisen oppimisen keskuksensa ja kaikki kurssikokonaisuudet on akkreditoitu em. ministeriön toimesta. Kurssit ovat herättäneet mielenkiintoa työelämässä olevissa opettajissa, ja heiltä saatu palaute kursseista oli rohkaisevaa.

Huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamista haasteista albanialaiset kumppanit pystyivät reagoimaan nopeasti kevään aikana ja siirtämään osan kursseista internettiin. Tämä mahdollistaa elinikäisen oppimisen kurssitarjonnan jatkossa myös etänä internetin kautta. Projekti on siten jo saavuttanut hyvät tulokset, jotka näyttävät varmistavan projektille pysyvät vaikutukset myös tulevaisuudessa.

Opettajia Opettajia

TEAVET-projekti kehittää albanialaisten yliopistojen akateemista asiantuntemusta elinikäiseen oppimiseen erikoistuneiden keskusten välityksellä. Keskukset suunnittelevat ja toteuttavat elinikäisen oppimisen opettajakoulutuksia kehittääkseen työelämässä olevien opettajien opetus- ja oppimispätevyyksiä. Toiminta noudattaa Euroopan unionin ja Albanian opetus, urheilu- ja nuorisoministeriön suosituksia ja vaatimuksia.

Albanian Vlorëssa syksyllä 2020 järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa keskustellaan lisää elinikäisen oppimisen koulutuksista ja keskuksista. Tarkemmat tiedot konferenssista saadaan myöhemmin.

Projektin kuulumisia voi seurata hankkeen sivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Luotu 23.06.2020 | Muokattu 24.06.2020