Maisemakuva Kilpisjärveltä

Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä vierailee Kilpisjärvellä ja Rovaniemellä

06.09.2021

Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä CAFF järjestää 6.–9.9. kokouksensa Kilpisjärveltä käsin. Työryhmän delegaatio vierailee muun muassa Kilpisjärven biologisella asemalla, Kilpisjärven koulussa, Käsivarren paliskunnassa sekä luontokeskuksessa. Rovaniemellä 10.9. työryhmän delegaatio vierailee Luonnonvarakeskuksessa, Metsähallituksessa, Arktisessa keskuksessa sekä maakuntamuseossa. Matkan aikana järjestetään mm. työpaja Kilpisjärven koulussa sekä kuvataan kuusiosaista videosarjaa.

Arktinen neuvosto viettää tänä vuonna 25-vuotisjuhlaansa ja CAFF-työryhmä 30-vuotisjuhlaansa. Toukokuussa 2021 alkoi Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmän (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF) kaksivuotinen Suomen puheenjohtajuuskausi. CAFF-puheenjohtajana toimii ympäristöekologian dosentti, FT Mia Rönkä Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä ja Luonnonvarakeskuksesta. 

– Puheenjohtajuuskauden keskeinen tavoite on lisätä arktisen luonnon suojelua, kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta koskevaa viestintää, osallistamista ja yhteisluomista, erityisesti arktisten alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen sekä nuorison keskuudessa, Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmän puheenjohtaja Mia Rönkä Turun yliopistosta kertoo.

Osana tämän tavoitteen toteuttamista kaikki Suomen puheenjohtajuuskauden kokoukset järjestetään Lapissa ja yhtä lukuun ottamatta Saamenmaalla. Kokousten yhteydessä tehdään muun muassa kouluvierailuita sekä tavataan saamelaisten edustajia sekä paikallisia taiteilijoita ja tutkijoita. Samalla tehdään haastatteluita arktista biodiversiteettiä sekä CAFFin työtä esittelevään videosarjaan. Delegaatioon kuuluvat Röngän lisäksi CAFFin pääsihteeri Tom Barry, ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöneuvos Lotta Manninen sekä videokuvaaja Vesa-Matti Väärä

Rovaniemellä CAFFin ja ympäristöministeriön edustajat vierailevat Luonnonvarakeskuksessa, Metsähallituksessa, Arktisessa keskuksessa ja Lapin maakuntamuseossa. Luonnonvarakeskuksen kanssa keskustellaan maankäytöstä, eri maankäyttömuotojen ja luonnonsuojelun yhteensovittamisesta sekä elinkeinojen kestävyydestä. Metsähallituksen kanssa CAFFin edustajat keskustelevat muun muassa arktisten alueiden maankäytöstä ja eri intressien yhteensovittamisesta. Arktisen keskuksen kanssa suunnitellaan muun muassa viestintäyhteistyötä.

CAFFin kokouksessa Kilpisjärvellä keskustellaan monista arktisen luonnon suojeluun liittyvistä aiheista. Suomen puheenjohtajuuskauden tärkein tavoite on valmistella uusi, koko Arktista neuvostoa ja maailmanlaajuista biodiversiteettityötä ja raportointia palveleva arktisen biodiversiteetin toimintaohjelma, Actions for Arctic Biodiversity 2023–2030. Toinen puheenjohtajuuskauden tavoite on edistää Arktisen neuvoston CAFF- ja AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) -työryhmien yhteishanketta. 

Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisiin ekosysteemeihin ja tuottamaan tietoa, joka tukee arktisen luonnon ja arktisten ihmisyhteisöjen ja elinkeinojen sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Lisätietoja: 

Mia Rönkä, CAFFin puheenjohtaja, ympäristöekologian dosentti, Turun yliopisto 
mia.ronka@utu.fi, 040 592 9094 

Aulikki Alanen, ympäristöneuvos, aulikki.alanen@ym.fi,  029 525 0333; 

Lotta Manninen, ympäristöneuvos, lotta.manninen@ym.fi, 029525 0226
 

Luotu 06.09.2021 | Muokattu 22.09.2021