Kansainvälinen kääntäjienpäivä tuo alan ammattilaiset Turkuun pohtimaan kääntämisen, tulkkauksen ja alkuperäiskielten välisiä yhteyksiä 27.9.2019

23.09.2019

Kansainvälistä kääntäjienpäivää vietetään tänä vuonna perjantaina 27.9.2019 Turun yliopistolla. Vuosi 2019 on YK:n kansainvälinen alkuperäiskielten vuosi, jonka mukaisesti kääntäjienpäivän teema on kääntäminen, tulkkaus ja alkuperäiskielet. Ohjelmassa on huomioitu erityisesti alkuperäis- ja vähemmistökielet kieliasiantuntijan näkökulmasta. Kääntäjienpäivä tuo Turkuun kääntäjien ja tulkkien lisäksi alan tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, yrityksiä ja järjestöjä.

Kääntäjienpäivässä kieliasiantuntijuutta pohditaan uusin silmin. Ohjelmassa huomioidaan teeman mukaisesti erityisesti erityisesti alkuperäis- ja vähemmistökielet ja niiden vaikutukset valtakieleen ja toisin päin. Päivä sisältää uusia oivalluksia ja mielenkiintoa kutkuttavia puheenvuoroja.

Kääntäminen lisää kulttuuritietämystä

Päivän esityksissä pohditaan muun muassa Suomen alkuperäiskieliin kuuluvia saamen kieliä ja kysytään, miten kääntäminen lisää kulttuuritietämystä ja kielen elinvoimaisuutta.

– Kääntämisellä on suuri merkitys kulttuuritietämyksen lisääjänä puolin ja toisin, mutta kääntäminen voi tuoda myös paljon haasteita. Esimerkiksi käännettävä teksti voi sisältää käsitteitä, joille ei ole vakiintuneita sanoja ja termejä sillä kielellä, jolle käännetään. Tällöin kääntäminen voi edellyttää tarpeellisen sanaston kehittämistä, humanistisen tiedekunnan varadekaani, suomen kielen professori Marja-Liisa Helasvuo kertoo.

Kääntäjienpäivän teema liittyykin kiinteästi kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tehtävään tutkimukseen.

– Yksi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen maisterivaiheen tutkinto-ohjelmista kouluttaa monikielisen käännösviestinnän ammattilaisia. Laitoksella myös tutkitaan vähemmistökieliä ja tuetaan esimerkiksi vähemmistökielinä puhuttavien suomalais-ugrilaisten kielten elinvoimaisuutta tekemällä sanastotyötä, Helasvuo kertoo.

Kääntäjienpäivässä tarjolla tietoa alan uusimmista tuulista

Kääntäjienpäivä on yksi keskeisimmistä ja näkyvimmistä kääntäjien yhteydenpitofoorumeista. Päivä tarjoaa alalla toimiville mahdollisuuden verkostoitua, tavata vanhoja kollegoita ja solmia uusia yhteistyökumppanuuksia.

– Kääntäjienpäivä tarjoaa erinomaisen foorumin alan uusista tuulista tiedottamiseen. Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa käännösalan eri toimijoiden välinen yhteistyö on hyvin tiivistä. Eri toimijoiden välisen suoran yhteydenpidon kautta voimme vaikuttaa koko alan kehitykseen, Turun yliopiston Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman yliopisto-opettaja Tiina Holopainen toteaa.

Kansainvälistä kääntäjienpäivää vietetään vuosittain syyskuun 30. päivän tienoilla kääntäjien suojeluspyhimys Hieronymuksen muistopäivän kunniaksi. Kansainvälinen kääntäjien, tulkkien ja terminologien järjestö FIT julisti kääntäjienpäivän maailmanlaajuiseksi juhlapäiväksi vuonna 1991. Suomessa alan liitot tarjoavat vuosittain käännös-, tulkkaus- ja kielialan ammattilaisille sekä kaikille muille alasta kiinnostuneille valtakunnallisen tapahtuman, joka on täynnä ajankohtaista, mielenkiintoista ja hyödyllistä ohjelmaa.

Kansainvälisen kääntäjienpäivän Suomessa järjestävät Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ja Kieliasiantuntijat ry. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on kansainvälisen kääntäjienjärjestö FIT:in jäsen. FIT:in jäsenjärjestöt viettävät kansainvälistä kääntäjienpäivää maailmalaajuisesti vuosittain. Vuoden 2019 kääntäjienpäivä järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Kansainvälinen kääntäjienpäivä
Aika: pe 27.9.2019 klo 10–16.30
Paikka: Turun yliopisto, Mauno Koivisto -sali, Publicum (Assistentinkatu 7, Turku)
Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt.

> Kääntäjienpäivän ohjelma

Lisätietoja

Maarit Laitinen, tiedottaja, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (maarit.laitinen@sktl.fi, 044 3445 111)

Aino Suoranta, harjoittelija, Kansainvälinen kääntäjienpäivä Suomessa (kaantajienpaiva@gmail.com, 050 573 3604)

 

Luotu 23.09.2019 | Muokattu 23.09.2019