Kasvitieteellisen puutarhan lepakkonäyttelyssä yhdistyy tiede ja taide

17.10.2019

Ruissalossa Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa on avattu lepakkonäyttely. Näyttelyn on tuottanut Lepakot tieteen ja taiteen siivin -hanke. Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen suojelijana toimii Jenni Haukio.

Näyttely avaa monia lepakoihin liitettyjä mielleyhtymiä ja kertoo lepakoiden kiinnostavasta biologiasta sekä lepakkotutkimuksesta. Näyttelyssä on esillä myös ääni–luontokuvateos sekä lepakoista ja Lepakot tieteen ja taiteen siivin -hankkeesta kertova video.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään työpaja, jossa perehdytään lepakoiden maailmaan itse tehden ja keksien, sanataiteen ja askartelun kautta. Työpajan ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Näyttelyssä on koululaisia varten myös Turun yliopiston ympäristöekologian dosentti Mia Röngän ja sanataideohjaaja Veera Vähämaan toteuttama monilukutaitopaketti, joka innostaa pohtimaan lepakoita koskevia tekstejä ja kuvia.

Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Thomas Lilley työryhmineen sai vuonna 2018 Varsinais-Suomen Kulttuurirahastolta kärkirahoituksen hankkeelle ”Lepakot tieteen ja taiteen siivin, tutkimusta ja sen popularisointia kirjallisuuden, taiteen ja yleisötyön keinoin”. Hankkeen tavoite on tuottaa sekä tieteellistä että taiteellista näkemystä lepakoista ja välittää tätä näkemystä laajalti eri kohderyhmille lapsista aikuisiin ja tutkijoista suureen yleisöön.

Lepakot ovat tunteita herättävä eliöryhmä. Usein ne yhdistetään vampyyreihin, kauhuelokuviin ja tauteihin. Lepakot ovat kuitenkin tärkeitä ekosysteemien osia. Maailmalla lepakot muun muassa pölyttävät kasveja, levittävät siemeniä ja ravinteita sekä syövät joka yö satoja tonneja hyönteisiä. Ihmisten ennakkoasenteet lepakoita kohtaan ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina siitä huolimatta, että voisimme oppia lepakoilta paljon.

Näyttely avattiin alun perin kesäkuussa Liedon museossa Nautelankoskella, jossa se oli esillä syyskuun loppuun. Ruissaloon näyttely tuotiin Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön ja Turun kaupungin ympäristönsuojelun yhteistyönä. Näyttely on esillä Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa tammikuun 2020 loppuun.

Lisätietoja:
intendentti Thomas Lilley, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, thomas.lilley@helsinki.fi, p. 040 833 7783
dosentti Mia Rönkä, Biodiversiteettiyksikkö, Turun yliopisto, mia.ronka@utu.fi, p. 040 592 9094

 

TK
Kuva: Risto Lindstedt

Luotu 17.10.2019 | Muokattu 17.10.2019