Kevään yhteishaku alkaa – Turun yliopiston koulutustarjonta laajenee entisestään

14.03.2022

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa 16.3. ja päättyy 30.3. Turun yliopistolla on yhteishaussa tarjolla 99 tutkinto-ohjelmaa. Tarjolla on kolme uutta koulutusta ja yli 120 uutta aloituspaikkaa.

Turun yliopisto sai viime keväänä ennätysmäärän hakijoita, 31 511, mikä on kolmanneksi eniten kaikista suomalaisyliopistoista. Hakemusten kokonaismäärässä ylitettiin nyt ensimmäistä kertaa 40 000 rajapyykki.

- Tämän kevään hakukierrokselle yliopiston monipuolinen koulutustarjonta laajenee entisestään, kun saamme tarjontaan kolme uutta hakukohdetta: matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan; erityisopettajan sekä lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian tutkinto-ohjelmat. Näille kaikille on työelämälähtöinen tarve ja toivomme niiden houkuttelevan runsaasti hakijoita, kertoo Turun yliopiston opiskelijavalinnan ja hakijapalveluiden osastopäällikkö Mari Kähkönen.

Kähkösen mukaan korkeakoulutetut työllistyvät hyvin ja monilla aloilla podetaan jopa osaajapulaa.

- Iloksemme voimme siksi kertoa, että monissa koulutuksissa on pystytty lisäämään aloituspaikkoja yhtäältä vähentämään hakupainetta ja toisaalta kouluttaaksemme enemmän osaajia työmarkkinoille, Kähkönen toteaa.

Erityisopettajakoulutuksessa aloituspaikkojen määrä on noussut alkuperäisestä 15:stä 30:een, hammaslääketieteeseen ja lääketieteeseen on molempiin tarjolla kymmenen lisäpaikkaa, oikeustieteeseen 15 ja psykologiaan kymmenen. Lisäksi biotekniikassa on muutama aloituspaikka lisää. Yhdessä uusien koulutusten kanssa lisäaloituspaikkojen määrä nousee 120:een.

Entistä suurempi osa valintakokeista järjestetään digitaalisina, sosiaalitieteiden kurssivalinta uutuutena

Yliopistot järjestävät valintakokeet normaalisti fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa.

- Koronapandemia näkyy vielä valintakoejärjestelyissä niin, että yliopistot edellyttävät valintakokeeseen osallistuvilta maskin käyttöä eikä valintakokeisiin saa osallistua sairaana, kertoo Kähkönen.

Yhä suurempi osa Turun yliopiston valintakokeista järjestetään Kähkösen mukaan digitaalisina. Uusia digitaalisia kokeita käyttäviä hakukohteita Turun yliopistossa ovat nyt keväällä biokemia, psykologia, logopedia, oikeustiede sekä lääketieteellisten alojen yhteisvalinta (hammaslääketiede, lääketiede) valintakoeyhteistyössä biolääketieteen kanssa. Jo viime vuonna digitaalisia kokeita käyttäneistä samalla linjalla jatkavat biologia, maantiede, tietojenkäsittelytiede sekä kasvatusalojen VAKAVA-koe.

- Sosiaalitieteiden koulutusohjelma ottaa tällä hakukierroksella käyttöön myös uudenlaisen valintatavan, kurssivalinnan. Kurssivalinnassa edellytettävä kurssi toteutetaan Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteistyönä, kertoo Kähkönen.

Voidakseen tulla hyväksytyksi kurssivalinnassa hakijan täytyy suorittaa valintaperusteiden mukaisesti vaadittu 5 opintopisteen kurssi ja siihen liittyvä näyttökoe. Kurssivalinnan kautta sosiaalitieteisiin valitaan 27 opiskelijaa. Lisäksi valitaan 30 uutta opiskelijaa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Tarkemmat tiedot valintatavasta ja kurssin suorittamisesta löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Kuva: Suvi Harvisalo

Luotu 14.03.2022 | Muokattu 14.03.2022