Kriteeristö ekologisempien julkisten IT-hankintojen tekemiseen julkaistu

18.10.2023

Julkisia IT-hankintoja tehdään Suomessa vuosittain ainakin miljardin euron edestä, joten niiden ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä on tärkeä tarkastella. Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen kriteeristö, jonka avulla IT-hankinnan ekologista jalanjälkeä voi arvioida. Kriteeristö ja sen pohjalta rakennettu työkalu on tarkoitettu helpottamaan erityisesti julkisten IT-hankintojen tarjouspyyntöjen ja hankintapäätösten laatimista.

Mittaristo ohjelmistohankintojen ekologisuuden arviointiin

Kolmiportaisen MitViDi-kriteeristön perustaso käsittää ohjelmistojen toiminnalliset ominaisuudet, joiden täyttäminen tekee tietojärjestelmästä vähäpäästöisemmän. Edistyneellä tasolla tarkastellaan ohjelmiston arkkitehtuurisia ominaisuuksia. Huipputasolla hiilijalanjälkeä optimoidaan järjestelmän kokonaisvirrankulutusta mittaamalla.

- Ohjelmistojen vihreyskriteerit on määritelty ohjelmistokehittäjien ja hankkijoiden haastatteluiden, tieteellisen tutkimuskirjallisuuden ja kattavien mittauskokeiden avulla. Kullekin kriteerille on luotu kriteerikortti, joka avaa tarkemmin, mitä kaikkea kyseisen kriteerin soveltamisessa tulee ottaa huomioon, kertoo kehitystyötä johtanut Turun yliopiston ohjelmistotekniikan apulaisprofessori Tuomas Mäkilä.

Esimerkkinä MitViDi-kriteeristön perustason kriteerit vihreämpiin ohjelmistoihin:

  1. Ohjelmisto antaa palautetta kapasiteetin ja virran käytöstä.
  2. Ohjelmisto vapauttaa väliaikaisesti kapasiteettia jota ei tarvitse.
  3. Virranhallinnan tuki
  4. Offline-toiminnallisuus
  5. Ohjelmisto tukee käyttäjän kykyä muokata toimintoja ja asetuksia.
  6. Oletusasetukset tukevat resurssien säilymistä.

Täydellinen kriteeristö selityksineen on avoimesti saatavilla verkossa.

Hankkeen tulokset julkisen sektorin käyttöön

Kriteeristö ja siitä jalostetut ratkaisut ohjelmistojen hankintaprosessien tueksi on syntynyt vuosina 2022–2023 Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan liittojen myöntämällä EU-rahoituksella. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeen eli MitViDi-hankkeen koordinaattoritaho on ollut Turun yliopisto, kumppaneinaan LUT-yliopisto, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Turku Science Park ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hanke on julkaissut esimerkiksi helppokäyttöisen verkkotyökalun kriteeristön soveltamiseksi IT-hankintaprosesseissa sekä erityisesti julkishankkijoille suunnatun oppaan ekologisesti kestävästä IT:stä.

- Kriteeristö on tärkeä työkalu julkiselle sektorille, jota sitoo kestävyys- ja ilmastotavoitteet. Myös hankintojen tulee johdonmukaisesti viedä kohti tavoitteita. Hankintayksiköillä ei itsellään välttämättä ole tietoa ICT-hankintojen ilmasto- ja ympäristövaikutuksista ja työkalu auttaa sen ymmärtämisessä, millaisia vaatimuksia tietojärjestelmille kannattaa asettaa, sanoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen, joka toimii myös kestäviä julkishankintoja edistävän Keino-verkoston muutosagenttina.

Yritykset ja hankkijat mukana halki kehitystyön

MitViDi-hankekumppanit ovat saaneet runsaasti tukea niin tietojärjestelmien kuin julkisten hankintojen tekijöiltä, jotta kehitetty kriteeristö olisi aidosti vaikuttava.

Kohderyhmähaastatteluiden lisäksi tuottajat ja julkishankkijat ovat säännöllisesti testanneet kriteeristön sopivuutta oman työnsä arviointiin, ja sitä on hiottu halki hankkeen saadun palautteen perusteella. Yksi yhteistyökumppaneista on ollut monipuolisia IT-palveluita tarjoava Netum Oy, joka tarkasteli erityisesti arkkitehtuuritason kriteereitä.

- Meillä Netumilla vihreät toimintamallit ovat sisäänrakennettuja arvoja. Olikin äärimmäisen antoisaa olla mukana tässä hankkeessa kehittämässä ja edistämässä ekologisempien IT-hankintojen kriteeristöä. Kriteeristön avulla tarjousvertailu helpottuu ja se kannustaa myös toimittajat ajattelemaan vihreästi. Vaikka kehittämistä riittää jatkossakin, esimerkiksi vaatimusten tarkentamisessa, on kriteeristö jo huima harppaus eteenpäin vihreässä kehittämisessä, yritysarkkitehti Mikko Satama kiittelee.

Lisätietoja:

Tuomas Mäkilä
Projektipäällikkö, MitViDi-hanke
tusuma@utu.fi
+358 40 541 8955

Riikka Leskinen
Muutosagentti, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa, KEINO-verkosto
riikka.leskinen@valonia.fi
+44 907 5995

Mikko Satama
Yritysarkkitehti, Netum
mikko.satama@netum.fi

Luotu 18.10.2023 | Muokattu 18.10.2023