Muistamista, trauman siirtymistä ja kokemuspohjaista oppimista käsittelevä tieteidenvälinen symposiumi tuo Turkuun tutkijoita, asiantuntijoita ja taiteilijoita eri puolilta maailmaa

06.05.2019

Turun yliopistossa toukokuun lopussa järjestettävässä tieteidenvälisessä symposiumissa ”#Never Again: Remembrance, Trauma Transmission and Experiential Learning” tarkastellaan kollektiivisiin menneisyyden traumoihin liittyvän opetuksen pedagogisia mahdollisuuksia. Tapahtumassa pohditaan myös, kuinka trauman siirtyminen voitaisiin tehokkaasti estää kriittisen muistamisen käytäntöjen avulla. Symposiumin järjestävät 27.–29.5.2019 kertomuksen, kokemuksen ja kulttuurisen muistin tutkimukseen keskittyvä SELMA-tutkimuskeskus sekä Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegium Turku Institute for Advance Studies (TIAS).

#Never Again: Remembrance, Trauma Transmission and Experiential Learning
Aika: 27.–29.5.2019
Paikka: Turun yliopisto, Sirkkalan kampus (Kaivokatu 12 a, Turku)
Symposiumi on yleisölle avoin ja maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti. Tapahtumaan tulee ilmoittautua 15.5. mennessä.

Kansainvälinen symposiumi tuo Turkuun tutkijoita, taiteilijoita, aktivisteja, ammatinharjoittajia, muistomerkeillä ja museoissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä muita toimijoita pohtimaan kätkettyä vihaa, ennakkoluuloja ja normalisoituja sorron muotoja, joita omaksutaan ylisukupolvisesti siirtyvien traumojen myötä ja joita vahvistetaan päivittäisillä näennäisesti harmittomilla käytännöillä.

Pintapuolisesti saattaa vaikuttaa siltä, että väkivaltaisen menneisyyden tunnustamisessa on kansainvälisesti edistytty huomattavasti, samoin sen toksisen perinnön tunnustamisessa kollektiivisina traumoina. ”Never again” -iskulause on kuitenkin harvoin kuulostanut yhtä ontolta kuin nykyisessä sosiaalisessa todellisuudessamme.

– Jos jotakin olemme oppineet ”Never again” -iskulauseesta, niin sen, että sanat yksin eivät riitä. Voimme ymmärtää oman roolimme ja merkityksemme kansalaistoiminnassa ja demokratian toteutumisessa ainoastaan kokemuksellisesti oppimalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, yleisen kirjallisuustieteen professori ja SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Meretoja sanoo.

Symposiumin aiheita, muistamista, trauman siirtymistä ja kokemuspohjaista oppimista, tarkastellaan tieteidenvälisistä näkökulmista: Onnistummeko kehittämään oppimisalustoja, joiden turvin opiskelijoillamme olisi paremmat valmiudet toimia erilaisissa yhteisöissä kestävän rauhan ja suvaitsevaisen yhteiskunnan hyväksi? Onnistummeko yhdistämään esimerkiksi eri koulutusaloilta, kansalaisjärjestöjen toimijoilta, muistomerkkien ja museoiden asiantuntijoilta, aktivisteilta ja taiteilijoilta saatavaa tietoa ja kokemusta lisätäksemme tietoisuutta yhteisestä menneisyydestä ja toistuvista vahingollisista toimintamalleista? Voimmeko yhdessä oppia muistamisen tärkeyttä, jotta välttyisimme toistamasta historian synkimpiä vaiheita ja osaisimme tuoda esiin ponnistuksia rauhan ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi? Onko ylisukupolvisessa vuorovaikutuksessa siirtyvien kollektiivisten traumojen pysäyttäminen mahdollista ilman oman menneisyyden syvempää ymmärrystä?

– Me yliopisto-opettajat näemme, kuinka nuoremmat sukupolvet kokevat voimattomuutta näiden haasteiden edessä. Vaikka yliopisto-opiskelijat ovat erittäin tiedostavia, tietoa menneisyydestämme ja yhteiskunnastamme tulisi soveltaa nykyistä monipuolisemmin kampuksen ulkopuolella. Historian opetussuunnitelmat sisältävätkin jo kattavasti opetusta menneisyytemme synkemmistä vaiheista, mutta kollektiivisten traumojen ymmärryksen on oltava luokkahuonekeskustelua laaja-alaisempaa, Meretoja jatkaa.

Kolmipäiväisen symposiumin aikana järjestetään paneeli- ja pienryhmäkeskusteluja, elokuvanäytöksiä ja installaatioita sekä käytännön työpajoja Kanadasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Israelista, Filippiineiltä sekä ympäri Eurooppaa saapuvien vieraiden kanssa.

Symposiumi on osa Euroopan komission rahoittamaa hanketta #NeverAgain: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance through Experiential Learning.

> Symposiumin ohjelma

> Hankkeen verkkosivusto

> Hanke Facebookissa

Lisätietoa
Hanna Meretoja, projektijohtaja, SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja (p. 050 329 1783, hailme@utu.fi)
Nena Močnik, projektikoordinaattori, tutkijatohtori, SELMA-tutkimuskeskus (p. 040 814 6500, nena.mocnik@utu.fi)

 

Luotu 06.05.2019 | Muokattu 06.05.2019