Opettajankoulutus siirtyy yhteisvalintaan keväällä 2020 – Uusi soveltuvuuskoe yhdenmukainen kaikissa yliopistoissa

21.01.2020

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat uudistuvat koko Suomessa keväällä 2020. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opetusalan koulutusohjelmaan. Keväällä 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan, kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset.

Hakijoiden soveltuvuuden arvioinnilla on yliopistojen opettajankoulutusten opiskelijavalinnassa pitkät perinteet. Soveltuvuuden arvioinnin käytännöt ovat kuitenkin vaihdelleet eri yliopistoissa, ja eri koulutuksiin pyrkivien hakijoiden on täytynyt osallistua kunkin yliopiston soveltuvuuskokeeseen erikseen.

Opettajankoulutusten hakijoiden soveltuvuusarviointia on kehitetty ja yhdenmukaistettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki maan suomen- ja ruotsinkieliset yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö.

– Opetusalalla hakijoiden soveltuvuuden arvioiminen on erittäin tärkeää oppijoiden kannalta. Uusi soveltuvuuskoe on hakijoille tasa-arvoinen, sillä se on kaikkialla samanlainen. Koe perustuu tuoreeseen tutkimustietoon sekä valintamenetelmien että sisällön eli soveltuvuuskokeessa mitattavien asioiden osalta, ja sen toimivuutta ja vaikutuksia on tarkoitus seurata ja tutkia, kertoo OVET-hankkeen johtaja Anu Warinowski Turun yliopistosta.

Todistusvalintaan siirtymisen myötä myös opiskelijavalinnan ensimmäinen vaihe muuttuu keväällä 2020. Todistusvalinnan ohella säilyy valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA) yhtenä reittinä opettajankoulutuksen soveltuvuuskoevaiheeseen. 

OVET-hankkeessa käynnistetty kehittämistyö jatkuu Kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa, joka hallinnoi jatkossa sekä VAKAVA-koetta että opettajankoulutuksen yhteistä soveltuvuuskoetta.

OVET-hanke on tuottanut opettajankoulutuksen yhteisvalinnasta videon, jota voi hyödyntää vapaasti uutisoinnissa: https://youtu.be/BbUUD2fGt_8 

OVET-hankkeen sivut: www.utu.fi/ovet 

Valintaperusteista lisätietoa löytyy Opintopolusta: www.opintopolku.fi 

Lisätietoa:

Anu Warinowski, OVET-hankkeen johtaja, tiedekuntapäällikkö, Turun yliopisto, p. 050 3380 538, anu.warinowski@utu.fi 
Mirva Heikkilä, OVET-hankkeen projektipäällikkö, Turun yliopisto, p. 050 500 4937, mirva.heikkila@utu.fi 
Anu Laine, Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja, varadekaani, Helsingin yliopisto, p. 050 318 3920, anu.laine@helsinki.fi 
Riitta-Leena Metsäpelto, OVET-osahankkeenjohtaja, soveltuvuuskoetyöryhmän puheenjohtaja, dosentti, Jyväskylän yliopisto, p. +358408053349, riitta-leena.metsapelto@jyu.fi  
 

Miten hakea opettajankoulutukseen yhteisvalinnassa 2020?

Luotu 21.01.2020 | Muokattu 21.01.2020