Opettajien täydennyskoulutus vastaa suomalaisten oppilaiden heikentyneeseen matematiikan osaamiseen

11.12.2018

Turun yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa on onnistuttu kehittämään pedagogisia menettelytapoja ja pelillisiä ympäristöjä, joilla voidaan olennaisesti edistää joustavan matemaattisen ajattelun kehittymistä peruskoulun matematiikan opetuksessa. Nämä uudet merkittävät tutkimustulokset viedään tuoreeltaan käyttöön valtakunnallisessa opettajien täydennyskoulutusohjelmassa, jonka avulla pyritään parantamaan suomalaisten oppilaiden heikentynyttä matematiikan osaamista.

Matematiikan osaamisen taso suomalaisilla oppilailla on heikentynyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Samalla oppilaiden kiinnostus matematiikkaa kohtaan on heikentynyt. 

– Tämä on erityisen huolestuttavaa sen vuoksi, että matemaattisen osaamisen merkitys on kaiken aikaa lisääntymässä digitalisaation seurauksena, professori Erno Lehtinen toteaa. 

Lehtisen mukaan muutos heijastuu sekä kansalaisten arkeen että työelämään. 

– Matemaattisen osaamisen tarvetta ei kuitenkaan aina oivalleta, koska teknologisen kehityksen seurauksena myös matemaattisen ajattelun käyttö arjessa ja työelämässä on laadullisesti toisenlaista kuin perinteinen matematiikan soveltaminen. Kansainvälisten selvitysten mukaan olennaista on joustava matemaattinen ajattelu, jota voidaan käyttää vaihtelevissa tilanteissa, myös sellaisissa, joita ei ole valmiiksi esitetty matemaattisessa muodossa, Lehtinen tarkentaa.

Monien läntisten jälkiteollisten maiden opetussuunnitelmissa on pyritty viime vuosina vastaamaan tähän muutokseen korostamalla joustavien matemaattisten taitojen merkitystä. Ongelmana kuitenkin on se, että tähän asti on ollut puutteellisesti syvällisempää tietoa siitä, mitä tämä joustava matemaattinen ajattelu on ja miten sitä voidaan koulutuksessa edistää. 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkijat ovat osallistuneet usean vuoden ajan laajaan kansainväliseen tutkimusverkostoon, jossa on onnistuttu selvittämään niitä olennaisia matematiikan oppimiseen liittyviä tekijöitä, jotka tekevät mahdolliseksi matemaattisen ajattelun korkeatasoisen ja joustavan käytön oppilaalle uudenlaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa ja myös arjen tilanteiden matemaattisessa mallittamisessa. 

– Nyt tämän matematiikan oppimisen perustutkimustiedon perusteella on Turun yliopistossa onnistuttu kehittämään pedagogisia menettelytapoja ja pelillisiä ympäristöjä, joilla voidaan olennaisesti edistää joustavan matemaattisen ajattelun kehittymistä peruskoulun matematiikan opetuksessa, kertoo Lehtinen. 

Tavallisesti tutkimustulokset välittyvät pitkällä viiveellä opetuksen käytäntöihin. Nyt nämä merkittävät tutkimustulokset viedään välittömästi käyttöön suomalaisessa koulutuksessa laajan opettajien täydennyskoulutushankkeen, ”Joustavaan matematiikkaan”, avulla. 

Positiiviset tulokset on varmistettu laajalla satunnaistetulla kokeilulla, jonka tulokset julkaistaan korkeatasoisessa kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä ”Computers and Education” ja artikkeli on jo ennakkoon luettavissa lehden verkkosivulla. 

Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutus on opettajille maksuton ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Ilmoittautuminen täydennyskoulutushankkeen kevään 2019 koulutuksiin on parhaillaan käynnissä ja jatkuu tammikuun loppuun saakka.

 

Lue lisää:
 

Luotu 11.12.2018 | Muokattu 11.12.2018