Vanha iso puu

Puiden merkitys ihmisten elämässä kiinnostaa tutkijoita – osallistu tutkimukseen vastaamalla kyselyyn

09.12.2019

Puihin liittyvät mielikuvat ja merkitykset ovat tutkimuskohteena monitieteisessä hankkeessa, joka selvittää suomalaista puusuhdetta. Tutkimukseen etsitään kokemuksia henkilökohtaisesti tärkeistä puuyksilöistä. Suomalaisten puusuhteita kartoitetaan myös kaunokirjallisuuden avulla. Yksi tutkimuksen kohdekaupungeista on Turku, ja kaupunkilaisilta toivotaankin nyt vastauksia verkkokyselyyn.

Puut lähellämme -hankkeessa selvitetään, mikä tekee joistakin yksittäisistä puista ihmisille erityisen tärkeitä. Tutkimuksessa on mukana Turun, Itä-Suomen ja Wageningenin yliopistojen tutkijoita. Mieltymys tietynlaisiin puihin voi selittyä puiden ominaisuuksilla, kuten iällä, koolla tai erikoisella muodolla. Puihin liittyy myös näkymättömiä ominaisuuksia, kuten ihmisten henkilökohtaisia muistoja. Tärkeä puu voi olla osa omaa tai suvun elämäntarinaa, jokapäiväistä elämää tai kaupungin kasvutarinaa. Puihin liittyy myös suuria tunteita, jotka tulevat näkyviksi, kun puiden poisto tulee ajankohtaiseksi naapurustossa tai kaupunkipuistoissa.

Kaunokirjallisuus avaimena suomalaiseen luontosuhteeseen

Monitieteisessä tutkimushankkeessa kulttuurintutkijat, kasviekologit ja taiteilijat tarkastelevat ihmisen ja puun välistä suhdetta eri näkökulmista. Tutkimusryhmä on luomassa uutta tapaa yhdistää eri tieteen- ja taiteen alojen lähestymistapoja tutkimuksessa. Tutkimusta rahoittava Koneen Säätiö mahdollistaa uudenlaisten lähestymistapojen käytön tutkimuksessa.

Turun yliopistosta hankkeeseen osallistuvat asiantuntijoina kirjallisuuden professori emerita Lea Rojola ja tutkija Karoliina Lummaa.

– Kaunokirjallisuudessa luontoa tunteellisesti lähestyvät, inhimillistävätkin ajatukset ja ilmaukset ovat hyväksyttyjä. Tapoja jäsentää henkilökohtaisia puusuhteita on siten mielekästä jäljittää myös kaunokirjallisuudesta, Lummaa pohtii.

Pihojen, puistojen ja metsien puut ovat kasvaneet runsaina suomalaisessa kaunokirjallisuudessa. Toisaalta metsien ja puiden puolesta on tunnettu myös huolta ja surua. Tehometsätalous ja nopea kaupungistuminen alkoivat toden teolla näkyä 1970-luvun runoudessa, jonka avulla kirjailijat käsittelivät ympäristöongelmia ja ihmisten muuttuvaa luontosuhdetta. Nyt metsien ja puiden arvo ja merkitykset ovat Karoliina Lummaan mukaan uudessa nosteessa kaunokirjallisuuden aiheina.

Turku on puiden kannalta kiinnostava kaupunki

Turku on valittu yhdeksi tutkimuksen kohdekaupungeista. 

– Turku on kiinnostava puusuhteiden kannalta siksi, että tällaisessa vanhassa kaupunkiympäristössä kasvaa runsaasti vanhoja puita, Karoliina Lummaa sanoo. 

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten asuinpaikka vaikuttaa ihmisten kiintymykseen puita kohtaan. Vertailussa tarkastellaan nuoria ja vanhoja kaupunkeja sekä maaseudun ja taajamien asukkaiden suhdetta puihin. Vertailua Suomeen haetaan Hollannista, jossa metsiä ei enää ole paljoa jäljellä.

Tutkimusta varten kerätään kokemuksia henkilökohtaisesti tärkeistä puista kyselylomakkeella. Kysely on auki 12.1.2020 saakka osoitteessa www.uef.fi/puutlahellamme/osallistu

Luotu 09.12.2019 | Muokattu 09.12.2019