Seminaari ICT-alan kestävyysnäkökulmista 10.12.

05.12.2019

ICT-alan kestävyysvaikutukset, erityisesti suuri energiankulutus ja sitä kautta hiilijalanjälki, ovat viime aikoina nousseet yleiseen keskusteluun. ICT-alan kestävyysnäkökulmista keskustellaan Turun yliopistossa tiistaina 10.12.2019 järjestettävässä, kaikille avoimessa seminaarissa.

ICT-alan energiankulutuksen on arvioitu kymmenen vuoden kuluttua muodostavan jo noin viidenneksen globaalista energiankulutuksesta, ja tuottavan yli viisi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Alan tarvitsemien harvinaisten maametallien kaivostoiminnalla ja jalostuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, eikä laitteiden kierrätyskään toimi vielä tehokkaasti.

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä, Digitaaliset tulevaisuudet -temaattinen kokonaisuus sekä tulevaisuuden teknologioiden laitos järjestävät ICT-alan kestävyyttä käsittelevän Towards Sustainable ICT -seminaarin tiistaina 10.12.2019. Seminaarissa alan kestävyysnäkökulmaa avaavat Aalto-yliopiston tutkijat Kari Hiekkanen ja Matti Pärssinen sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Koski. Myös ICT-alan yritysten edustajat kommentoivat seminaarissa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa.

Tekniikan akateemiset -etujärjestön edustajan Jussi-Pekka Teinin puheenvuorossa nostetaan esille kestävän kehityksen osuutta tietotekniikan koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

– Laitteiden ja palveluiden kehittäminen energiatehokkaaseen suuntaan vaatii osaavia ammattilaisia. Digitaalisuus ylipäänsä voi muuttaa toimintatapojamme merkittävästi kestävämpään suuntaan. ICT-alan kestävyyden näkökulman huomioiminen koulutuksessa onkin nyt meillä Turun yliopistossa hyvin ajankohtainen tekniikan koulutuksen laajennukseen liittyen, kertoo Tulevaisuuden teknologiat -laitoksen johtaja professori Ville Leppänen.

Turun yliopisto avaa vuonna 2020 yli 270 uutta opiskelupaikkaa diplomi-insinöörin tutkintoon. Diplomi-insinöörikoulutukseen tulee tekniikan koulutuksen laajentamisen myötä uusia, kestävää kehitystä tukevia opintosuuntia.

– Kestävä bioenergia, kestävän energiatuotannon materiaalitekniikka sekä terveysteknologia ovat Turun yliopiston monialaisuutta hyödyntäviä uusia opintokokonaisuuksia, jotka tulevat uusien opiskelijoiden ulottuville, kertoo tekniikan koulutuksen kokonaissuunnitelmasta vastaavan työryhmän ja kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtaja, Teknologiakampus Turun johtaja professori Mika Hannula.
 
Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja:
Anne-Marie Tuikka, anne-marie.tuikka@utu.fi, 050-372 2532
Marjaana Suorsa, msuorsa@utu.fi, 050-358 5023

Luotu 05.12.2019 | Muokattu 05.12.2019