Sovittelun asiantuntijat kokoontuvat Turkuun 15.8. – teemana lasten ja nuorten rikollisuus

12.08.2019

Monipuolinen joukko suomalaisia sovittelun, nuorisotyön ja rikollisuuden tutkimuksen asiantuntijoita pohtii seminaarissa lasten ja nuorten rikollisuuden torjunnan kehittämiskeinoja.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella seminaarin osallistujia torstaina 15.8.2019. Seminaari pidetään Teutori-rakennuksessa (Lemminkäisenkatu 3). Seminaari alkaa klo 12.15. 
Seminaarin osallistujille voi tehdä etukäteen haastatteluvarauksia klo 11.45–12.15.

Seminaarissa pohditaan lasten ja nuorten käytöshäiriöiden sekä rikollisuuden syitä ja interventioita. Tapahtuman järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL yhteistyössä Aseman Lapset ry:n kanssa.

Rikosten ja riitojen sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu, jossa osapuolet saavat mahdollisuuden käsitellä rikos- tai riita-asiaa puolueettomien sovittelijoiden läsnä ollessa. Asiat voivat tulla sovitteluun esimerkiksi oikeusviranomaisten aloitteesta tai osapuolten oman yhteydenoton kautta. Sovittelu voi olla rikosprosessille rinnakkainen tai vaihtoehtoinen menettely. Sovittelussa osapuolet saavat myös palveluohjausta. Toiminta perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta.

Sovittelupalveluiden järjestämis- ja koordinaatiovastuu siirtyi vuoden 2016 alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL vastaa sovitteluhenkilöstön täydennyskoulutuksesta, jakaa valtionkorvauksen sovittelupalveluiden järjestämiseen sekä seuraa ja valvoo sen käyttöä. Lisäksi THL kokoaa rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevat tilastot, neuvoo ja ohjaa sovittelupalveluntuottajia ja vastaa valtakunnallisesta kehittämistyöstä.

Sovittelu on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti myös tuomioistuinten riita-asioissa, ja voidaan puhua uudenlaisen konfliktinratkaisukulttuurin esiinmarssista. Katusovittelu on puolestaan avannut yhteistyön nuorisotyön ammattilaisten ja sovittelutoimistojen välille, tarjoten mahdollisuuden vielä sovitteluakin nopeampaan ja pidemmälle menevään rikoksilla oireilevien lasten ja nuorten tukemiseen. Seminaarin tarkoituksena on tuoda yhteen erilaisia sovittelutoimijoita oppimaan toisiltaan ja tekemään yhteistyötä.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on tehty uraauurtavaa tutkimusta rikollisuuden taustatekijöistä suuria väestöaineistoja hyödyntäen. Vaikka rikoskäyttäytyminen on varsinkin nuorilla miehillä yleistä, liittyy rikosten uusimiseen monenlaisten psykososiaalisten häiriöiden kirjo. Seminaarissa pohditaan, miten sovittelussa, nuorisotyössä ja poliisin ennalta ehkäisevässä toiminnassa voitaisiin huomioida sitä, mitä tutkimus kertoo rikollisuudesta, sen taustatekijöistä ja tehokkaista tavoista vastata siihen.

Seminaarin ohjelma ja osallistujat: 

12:15–12:45: Kehittämispäällikkö, dosentti (Turun yliopisto) Henrik Elonheimo, THL: Johdatus Turun yliopiston rikollisuustutkimukseen sekä sovitteluun valtakunnallisesta näkökulmasta

  • Paikallisen palveluntuottajan kommenttipuheenvuoro: Sovittelunohjaaja Pinja Kyröläinen (Varsinais-Suomen sovittelutoimisto)

12:45–13:15: Sovittelun vastuutuomarit Minnimari Saari & Stina Selander, Turun käräjäoikeus: Mitä kuuluu tuomioistuinsovittelulle?

13:15–14:15: Professori Andre Sourander, Turun yliopisto, Käytöshäiriöiden etiologia ja yhteys muihin psykiatrisiin häiriöihin sekä Voimaperheet -interventio.

  • Kommenttipuheenvuoro: tutkija Petri Danielsson, Krimo (HY): Turkulaisen tutkimuksen merkitys kriminologian kentässä ja yhteistyön visiointi
  • Kommenttipuheenvuoro: apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö: Rikollisuustutkimukseen kohdistuvat ajankohtaiset tietotarpeet valtionhallinnon näkökulmasta

14:15–14:30 Kahvitauko

14:30–15:15 Hankepäällikkö Heikki Turkka & kouluttaja Julia Saarholm, Aseman Lapset ry: Miten kehittää rikoksilla oireilevien lasten ja nuorten palveluita?

  • Kommenttipuheenvuorot: psykologi Ville Suomäki, Merikratos & pääsihteeri Satu Alanen, Turun NMKY

15:15–15:20 Erityisasiantuntija Risto Tolonen, Turun kaupunki: Turun kaupungin tervehdys

15:20–15:50 Yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto: Turun lähiöiden sosioekonominen eriytyminen ja muut erityispiirteet

  • Kommenttipuheenvuorot: Ennalta estävän toiminnon johtaja Jari Taponen, Helsingin poliisi & hanketyöntekijä Miriam Attias, Depolarize-hanke & poliisi Reetta Vainio, Turun poliisi

15:50–16:00 Kehittämispäällikkö Henrik Elonheimo: Päätössanat

Lisätietoja ja haastatteluvaraukset:

Henrik Elonheimo
Kehittämispäällikkö, dosentti 
Valtion palvelut -osasto, Muut erityispalvelut -yksikkö, THL
p. 029 524 6025 (13.8. saakka 050 362 4561)
henrik.elonheimo@thl.fi (13.8. saakka henelo@utu.fi) 

Luotu 12.08.2019 | Muokattu 12.08.2019