Suomen malli murroksessa -konferenssi pohjustaa keskustelua lobbauksesta

19.02.2020

Suomen malli murroksessa -konferenssi nostaa esille päätöksenteon läpinäkyvyyden sekä ajankohtaisia poliittisessa päätöksenteossa havaittuja korjaus- ja kehittämistarpeita. Turun yliopiston ja Åbo Akademin järjestämässä konferenssissa käsitellään poliittisen valmistelun läpinäkyvyyttä, kolmikannan tulevaisuutta, lobbausta ja korruptiivisuutta. Helmikuun 25.–26. järjestettävään konferenssiin osallistuu Suomen päätöksenteon keskeisiä toimijoita sekä tutkijoita.

Turun yliopiston työelämäprofessorin Anders Blomin mukaan satavuotisjuhlaansa viettävä Turun yliopisto on ”vapaan kansan lahja tieteelle”, joka edustaa politiikan tutkimuksen perinnettä ”alhaalta ylös”, kun esimerkiksi Helsingin yliopisto ”keisarin yliopistona” edustaa traditiota ylhäältä alas.

– Konferenssi on ensimmäinen laatuaan, jossa käsitellään Suomen politiikan rakennekysymyksiä ja pelisääntöjä yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa avoimuusrekisterin valmistelutyö, jota varten asetetaan keväällä parlamentaarinen työryhmä. Rekisterin perustamisen kannalta tärkeä kysymys on, toteutuuko kansanvalta eli ovatko kaikki yhdenvertaisessa asemassa poliittisessa vaikuttamisessa. Sitä me pohdimme konferenssissa, Blom sanoo.

– Konferenssi on tärkeä esimerkki Åbo Akademin ja Turun yliopiston hyvästä yhteistyöstä, joka liittyy muun muassa yhteistyösuhteisiin Eduskunnan, ministeriöiden ja Sitran kanssa ja juhlistaa Suomen 25 vuotta EU:n jäsenvaltiona, lisää Blom.

Kaksipäiväisessä konferenssissa alustajina on politiikan, virkamieskunnan ja edunvalvontajärjestöjen kärkeä. Puheenvuoron käyttävät muiden muassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, valtiosihteeri Martti Hetemäki, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sekä kaikkien eduskuntapuolueiden ja useiden edunvalvontajärjestöjen nimeämät edustajat.

Konferenssi jakautuu puheenvuoroihin, paneelikeskusteluihin sekä työryhmiin. Konferenssista tuotetaan erillisraportti elokuussa 2020 järjestettävän Eurooppa Foorumiin. Tapahtuman teemat ovat hyvin ajankohtaisia. Keskustelua käydään muun muassa teemoista:

  • Suomen malli – minne suomalainen demokratia on matkalla
  • Mistä päätöksenteon agenda – Miten meihin vaikutetaan 2020-luvulla
  • Eduskunta ja Suomen malli – päivitys tulevaisuuteen
  • Avoimuusrekisteri Suomeen
  • Suomen mallin tulevaisuus – onko omistajuutta
  • Sääntelyn uudet haasteet ja logiikka
  • Suomen malli Euroopassa – fix it or fixit? – remontti vai ero

Työpajojen teemoina ovat sääntelymallit, poliittisen valmistelun läpinäkyvyys, kolmikantaisen sopimisen tulevaisuus sekä suomalainen korruptiivisuus – miten sitä pitäisi mitata?

Konferenssin tuloksia esitellään muun muassa syksyn Eurooppa-foorumissa, jonka ennakkotapahtumana konferenssi toimii.

Turun yliopisto ja Åbo Akademi toteuttavat konferenssin yhteistyössä eduskunnan, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Sitran, etujärjestöjen, Transparency International Suomen ja Eurooppa-foorumin kanssa.

Konferenssitapahtuma Turun yliopistolla 25.–26.2. 2020, Publicum (Assistentinkatu 7,) Mauno Koivisto -sali (Pub1).

Media on tervetullut tapahtumaan. Mikäli osallistutte koko tapahtumaan, olettehan yhteydessä Liisa Åkerfelt, p. 0400 740 279, liisa.akerfelt@aboaservices.fi ruokailujen järjestämisen vuoksi. Yksittäisiin osioihin olette tervetulleita ilman etukäteisilmoitustakin. Mikäli haluatte sopia etukäteen haastattelusta jonkun puhujan kanssa, siinä auttaa Väinö Kuusinen, vaino.i.kuusinen@utu.fi, p. 041 530 3205.

Asiasisällöstä lisätietoja antavat työelämäprofessori Anders Blom (0400 523 409, anders.blom@utu.fi) ja professori Markku Jokisipilä (040 749 4255, jokisip@utu.fi) sekä Åbo Akademin tutkija Fredrik Malmberg (fredrik.malmberg@abo.fi, 040 733 6848).

> Koko konferenssin ohjelma

Luotu 19.02.2020 | Muokattu 20.02.2020