Tapio Lönnbergille nuoren tutkijan pohjoismainen palkinto

15.06.2022

InFLAMES-ryhmänjohtaja Tapio Lönnberg on saanut Skandinavian Immunologiyhdistyksen nuoren tutkijan palkinnon. Palkinto myönnettiin hänelle tunnustuksena korkeatasoisesta  immunologisesta tutkimuksesta. Lönnberg työskentelee Turun Biotiedekeskuksessa erikoistutkijana. Hän tutkii ihmisen puolustusjärjestelmän solujen kykyä muuntautua ja näiden muuntautumisten yhteyttä eri sairauksiin.  

Tapio Lönnberg kertoo, että yksittäisen solun solutyyppi voidaan tunnistaa helposti keskittymällä esimerkiksi solujen pintamolekyyleihin. Kuitenkin vasta solun syvällisempi tutkiminen, profiloiminen, kertoo, mitä solu on oikeasti tekemässä ja millä aktiivisuudella. Kun mielenkiinnon kohteena ovat ihmisen puolustusjärjestelmän eli immuunijärjestelmän solut, puhutaan immunoprofiloinnista. 

Lönnberg on ollut merkittävästi kehittämässä Turun Biotiedekeskukseen osaamisen ja laitteiden keskittymää, jonka ansiosta Turussa ja InFLAMES-lippulaivassa voidaan tehdä maailmanluokan immunoprofilointia. Lönnberg johtaa omaa tutkimusryhmäänsä, johon kuuluu kuusi tutkijaa.

Ihmisen puolustusjärjestelmän solut ovat erittäin joustavia ja herkkiä muuttamaan toimintaansa. Se on niiden vahvuus ja mutta joskus myös heikkous. Kun solu alkaa säädellä toimintaansa, se voi olla merkki hyvästä tai pahasta.  

– Esimerkiksi T-valkosolu, lymfosyytti, pystyy erilaistumaan toiminnallisesti hyvinkin erityyppisiin tehtäviin riippuen siitä, minkälaisia ärsykkeitä se saa ja kauanko ärsyke kestää. Tämä on muun muassa syöpäimmunologiassa keskeistä. Usein syöpää vastaan reagoivat T- puolustajasolut muuttuvat tehottomiksi eli väsyvät. Olennainen kysymys on, miksi näin käy, Lönnberg kertoo. 

Seuraavaksi tutkijat kysyvät, voiko puolustajasolujen väsymistä estää tai auttaa soluja muuttumaan niin, että ne palaavat alkuperäiseen tehtäväänsä. Autoimmuunisairauksissa, kuten tyypin 1 diabeteksessa, pulma on päinvastainen. Liian ärhäkäksi äitynyt puolustajasolu pitäisi saada palaamaan normaaliin olotilaansa ja tehtäväänsä.   

Tapio Lönnberg sanoo, että tärkeintä olisi tietää perin pohjin, kuinka normaali puolustusjärjestelmämme toimii. Se jälkeen voidaan päätellä paremmin, miksi solu alkaa muuntua ja mitä muutos saattaa ennustaa. 

–  Me pyrimme ymmärtämään näitä solun säätelytiloja, joista osa on ominaisia joillekin sairauksille, kuten juuri autoimmuunitaudeille tai syöville, Lönnberg selittää. 

Skandinavian Immunologiyhdistyksen (SSI) tunnustuspalkinnot julkistettiin 15.6 yhdistyksen vuotuisessa symposiumissa Islannissa. Tapio Lönnbergin ohella palkittiin neljä muuta nuorta tutkijaa kustakin Pohjoismaasta. Tunnustuspalkinnot, jotka ovat matka-apurahoja, myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Vastaisuudessa niitä jaetaan vuosittain. Vuonna 2023 SSI:n symposium järjestetään Turussa. 

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot 

Lisätiedot

Luotu 15.06.2022 | Muokattu 15.06.2022