Tuore teos akateemikko Olavi Granön elämästä

13.05.2024

Akateemikko ja Turun yliopiston kansleri Olavi Granö (1925-2013) oli monipuolinen ja näkyvä vaikuttaja. Hän oli keskeinen arkkitehti valtion tieteellisen toimikuntajärjestelmän uudistuksessa ja siten luonteva valinta vuonna 1970 tieteen keskustoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja uuden Suomen Akatemian esimieheksi.

Olavi Granö oli myös eturivin maantieteen tutkija, jonka erityisalaa oli rannikkomaantiede. Hän oli ympäristötutkimuksen pioneeri, tieteenfilosofi ja arvostettu yliopistomies sekä suurten tiede- ja tutkimushankkeiden ideoija ja organisaattori.

Turun Yliopiston maantieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 1962. Hän oli toisen polven maantieteilijä, ja isän, Johannes Gabriel Granön tieteellisen perinnön vaalimisesta tuli olennainen osa hänen myöhempää tutkimustyötään. Olavi Granö seurasi isänsä jälkiä myös yliopiston kanslerina. Hänen roolinsa Saaristomeren ja merenkulun tutkimuksen kehittäjänä oli ratkaisevan tärkeä, ja hän jätti myös pysyvän jäljen Suomen ja Viron tiedeyhteistyöhön.

Nyt ilmestynyt teos kuvaa Olavi Granön pitkän elämänkaaren lapsuudesta lähtien ja syventyy hänen työuransa keskeisiin teemoihin. Kaikki teoksen kirjoittajat ovat myös henkilökohtaisesti tunteneet Granön, kukin omalla tavallaan.

Kirjan avaa tietokirjailija Timo Niitemaan laatima elämäkertaosuus, joka antaa kehykset syventävien artikkelien sisällölle. Jukka Käyhkö, Olavi Granön työn jatkaja Turun yliopiston maantieteen professorina, käsittelee osuudessaan Granön merkitystä maantieteen tutkijana ja opettajana. Oppi- ja aatehistoriaan erikoistunut tietokirjailija Timo Tarmio tarkastelee suomalaisen tiedehallinnon ja -politiikan murrosta ja Granön roolia siinä. Professori, Turun yliopiston entinen rehtori Keijo Virtanen näki läheltä Granön toiminnan yliopiston kanslerina. Kirjan päättää Turun Yliopistosäätiön asiamiehen, kanslianeuvos Pekka Kanerviston katsaus Granön läheiseen Viro-suhteeseen ja sen konkreettisiin vaikutuksiin.

Olavi Granö ei tehnyt suurta numeroa itsestään, mutta hänellä oli luontainen ja kunnioitusta herättävä auktoriteetti. Granön elämäkerta tarjoaa tuoreen ja monitahoisen näkökulman tieteen ja tutkimuksen arvoihin, akateemisiin yhteisöihin ja koko 1900-luvun yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Maantieteen rannoilla, tiedepolitiikan saaristossa – Akateemikko Olavi Granön elämä. 
Pekka Kanervisto, Jukka Käyhkö, Timo Niitemaa, Timo Tarmio & Keijo Virtanen.
Suomen Maantieteellinen Seura ja Turun Yliopistosäätiö, 2024.

Professori Riitta Pyykkö haastattelee kirjan tekijöitä keskiviikkona 15.5.2024 klo 15.30 Kansallisen kirjakaupan Linnankadun myymälässä, os. Linnankatu 16, Turku.

Kirjaa on saatavissa Kansallisen kirjakaupan lisäksi Tiedekirjan verkkokaupasta tai Yliopistosäätiöstä

Lisätietoja: 
professori Riitta Pyykkö, puh. 040 834 4086, riitta.pyykko@utu.fi

Luotu 13.05.2024 | Muokattu 13.05.2024