Kuva ASA-talon tietokonesalista.

Turkulaiset tutkijat saavat käyttöönsä uuden tieteellisen suurteholaskennan klusterin

19.11.2019

Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat saaneet käyttöönsä uuden hyvin tehokkaan valtakunnallisen laskenta-alustan, joka koostuu 13 yhteen kytketystä tietokoneesta. Uudella klusterilla on mahdollista ratkaista esimerkiksi koneoppimiseen liittyviä tehtäviä ja sen käyttäjiksi toivotaan tutkijoita eri aloilta aina ihmistieteistä luonnontieteisiin.

Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FGCI) on Suomen Akatemian rahoittama tieteellisen laskennan tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu 13 yhteen kytketystä laskentaklusterista. Turkulaisista korkeakouluista infrastruktuurissa ovat osallisina Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

– Turussa FGCI-laskentaklusterien hankinta on toteutettu paikallisten yliopistojen yhteistyönä, jonka myötä turkulainen tutkimusyhteisö saa käyttöönsä monipuolisen, monenlaisiin laskentatarpeisiin soveltuvan laitteiston. Fyysisesti klusterit sijaitsevat Åbo Akademin palvelintilassa ja laitteiston ylläpito ja tuki hoituvat yliopistojen IT-palveluiden yhteistyöllä, kertoo IT-palveluarkkitehti Jussi Salmi Turun yliopistosta.

Uusi laskentaklusteri vastaa kasvavaan kysyntään

Kasvavien datamäärien ja laskentaan nojaavien tieteellisten menetelmien yleistyessä myös tarvittavan laskentakapasiteetin kysyntä kasvaa. Tutkimusinfrastruktuurin laitteistot täydentävät esimerkiksi kansallisen Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n tarjoamien supertietokoneiden kapasiteettia, sillä ne tuovat laskentalaitteistot lähemmäs tutkijoita ja mahdollistavat näin tiiviin yhteistyön laskennan asiantuntijoiden ja tutkijoiden välillä.

Uuden klusterin myötä turkulaisten yliopistojen tutkijat saavat käyttöönsä perinteisten CPU-laskentanoodien lisäksi myös toisenlaisille laskentatehtäville soveltuvia GPGPU-noodeja, joilla voidaan ratkoa muun muassa koneoppimiseen liittyviä laskennallisia tehtäviä.

– Uuden teknologian myötä odotamme klusterin käyttäjiksi myös uusia tutkijoita ja tutkimusryhmiä esimerkiksi kielitieteiden ja biotieteiden aloilla. Laskennallisilla menetelmillä, ja muun muassa koneoppimista hyödyntävillä menetelmillä, on toki pitkä historia luonnontieteissä. Esimerkiksi fysiikan alalla FGCI-infrastruktuuria on jo hyödynnetty onnistuneesti julkaisuissakin, minkä toivomme luonnollisesti jatkuvan, Salmi sanoo.

 

TK
Kuva: Jussi Salmi

Luotu 19.11.2019 | Muokattu 19.11.2019