Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta julkaisivat vaalitavoitteensa: Tulevaisuus tarvitsee uutta ajattelua

09.02.2023

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta ovat julkaisseet tavoitteensa kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Tavoitteissa korostuvat yliopistojen rahoitusvajeen paikkaaminen ja Saaristomeren suojelu.

Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan vaalitavoitteet:

Tulevaisuus tarvitsee uutta ajattelua

Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen intressi on yhteinen. Yliopisto opiskelijoineen on alueen menestyksen moottori. Vahva yhteistyö takaa sen, että yliopiston menestyessä myös alue menestyy. Kansainvälinen Turun yliopisto on Varsinais-Suomelle elintärkeä vetovoimatekijä. Kestävä alueellinen kasvu, kilpailukyky ja resilienssi edellyttävät tieteeseen, koulutukseen ja sivistykseen panostamista.

Tulevaisuuden laadukas koulutus vaatii panostuksia nyt – yliopistojen rahoitusvaje on paikattava

Varsinais-Suomen ja koko maan menestys tulevaisuudessa edellyttää laadukasta ja monipuolista korkeakoulutusta. Tarvitsemme paljon lisää korkeasti koulutettuja kotimaisia ja kansainvälisiä osaajia tuottamaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja – muuttamaan maailmaa. Kestävä talouskasvu, kilpailukyky ja hyvinvointi syntyvät osaamisesta, tutkimuksesta ja innovaatioista. Koulutus ehkäisee myös tehokkaasti eriarvoistumista.

Varsinkin epävarmoina aikoina osaamisen ja sivistyksen merkitys korostuvat. Resilienssi ja vakaa yhteiskuntakehitys saavutetaan vahvalla panostuksella yliopistojen tuottamaan pitkäjänteiseen tutkimukseen ja ylimpään koulutukseen. Ilman tiedon ja sivistyksen tukipilareita maamme ei pärjää kriisien keskellä.

Kaikkien mittareiden näkökulmasta yliopistot ovat pärjänneet loistavasti. Yliopistot ovat vastanneet menestyksellisesti yhteiskunnan tarpeisiin siitäkin huolimatta, että vaatimusten vastapainoksi ei ole tarjottu riittäviä resursseja.

Suomen julkisen yliopistorahoituksen kehityskulku suhteessa opiskelijamääriin ja bruttokansantuotteen kehittymiseen on nostettava verrokkimaiden tasolle. Laadukas ja saavutettava korkeakoulutus edellyttää julkisen sektorin panostusta vakaaseen ja riittävään perusrahoitukseen. Vahva perusrahoitus parantaa yliopistojen mahdollisuuksia kasvattaa myös kansainvälistä rahoitusta ja monipuolistaa siten rahoituspohjaa.

Korkeakoulujen perusrahoitukseen on tehtävä seuraavalla hallituskaudella tasokorotus, joka vastaa kustannusten nousua. Yliopistoindeksi on vähintään säilytettävä. Lyhytaikainen hankerahoitus ei paikkaa korkeakoulujen rahoitusvajetta.

Saaristomeren suojeluun on sitouduttava – rahoituksen on oltava pitkäaikaista ja riittävää

Saaristomeri voi huonosti. Nykyisellä hallituksella ei ole ollut riittävästi tahtoa parantaa Saaristomeren tilaa. Vuonna 2021 luotu Saaristomeri-ohjelma sisältää toimenpiteitä vuoteen 2027 asti. Ohjelmassa on kunnianhimoisia tavoitteita, mutta niitä vastaavat toimenpiteet ovat jääneet tekemättä. Nykyinen hallitus ei ole kyennyt osoittamaan Saaristomeren suojelulle sellaisia resursseja, joilla meren ravinnekuormaa voitaisiin keventää riittävästi. Ohjelman seuranta on ollut myös riittämätöntä.

Saaristomeri on Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalla. Nykyisillä toimenpiteillä ja määrärahoilla alueen saaminen pois listalta vuoteen 2027 mennessä ei ole realistista.

Meren suojelun onnistuminen vaatii vahvaa poliittista tahtoa. Saaristomeren suojelu on saatava mukaan seuraavaankin hallitusohjelmaan. Vesiensuojeluun on saatava pitkäaikaista ja riittävää rahoitusta, jotta viljelijät saadaan sitoutettua suojeluun ja tuloksista tulee pysyviä.

Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan vaalitavoitteet pdf-muodossa: Turun yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan vaalitavoitteet 2023

Lisätietoja:

Jukka Kola
rehtori, Turun yliopisto
p. 029 450 5050
jukka.kola@utu.fi

Akseli Tiitta
puheenjohtaja, Turun yliopiston ylioppilaskunta
p. 045 320 5125
tyy-pj@utu.fi

Turun yliopisto on sitoutunut myös Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin. Rehtori Jukka Kola toimii Unifin hallituksen puheenjohtajana.

Turun yliopiston ylioppilaskunta on sitoutunut myös Suomen opiskelijakuntien liiton vaalitavoitteisiin.

Luotu 09.02.2023 | Muokattu 09.02.2023