Turun yliopisto laajentaa DI-koulutuksen konetekniikkaan ja materiaalitekniikkaan – kestävä ratkaisu osaajapulaan

11.07.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Turun yliopistolle luvan tekniikan koulutusalan laajentamiselle. Yliopisto lisää koulutustarjontaansa diplomi-insinöörin tutkintokoulutukset konetekniikassa ja materiaalitekniikassa aiempien biotekniikan ja tietotekniikan lisäksi. Lisäksi Turun yliopisto sai kiinan kielen koulutusvastuun.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on päättänyt myöntää Turun yliopistolle oikeuden tekniikan koulutustarjonnan laajentamiseen konetekniikan ja materiaalitekniikan DI-koulutuksilla sekä kiinan kielen koulutusvastuun.  

Turun yliopisto on jo useita vuosia ajanut tekniikan alan koulutustarjonnan laajentamista, jotta alueelle saataisiin kestävä ratkaisu positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi ja osaajapulan ratkaisemiseksi.

– Koulutusvastuun lisääminen vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Yliopiston tuottama tutkimus ja yliopistosta valmistuvat osaajat tulevat tukemaan alueen kilpailukykyä sekä luovat osaltaan hyvinvointia koko maahan. Erityisen iloinen olen siitä, että tämä alueen toimijoiden yhteinen toive toteutuu rehtorikauteni loppusenteillä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo. Väänänen päättää rehtorikautensa heinäkuun lopussa.

– Päätös Turun yliopiston koulutuslaajennuksesta tukee parhaalla mahdollisella tavalla meneillään olevaa Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta. Tutkimus, tuotekehitys ja yliopiston kouluttamat osaajat kasvattavat edelleen alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve toteaa.

– Kyseessä on oikea ja kestävä ratkaisu paitsi alueen myös koko Suomen talouden suotuisan kehityksen kannalta. On nähtävissä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana yli puolet maan bruttokansantuotteen ja viennin kasvusta tehdään Lounaisessa Suomessa. Työvoiman saatavuus ja innovointikapasiteetti ovat elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä, Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko sanoo.

Rehtori Väänäsen mukaan Turun yliopistolla on erinomaiset edellytykset uusien koulutusohjelmien toteuttamiselle.

– Meillä on poikkeuksellisen tiivis ja toimiva yhteistyö korkeakoulujen, erityisesti Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kesken. Yliopiston monialaisuutta ja yhteistyötä hyödyntämällä pystymme luomaan kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja osaajatarpeita vastaavia koulutusohjelmia. Koulutuksessa voimme hyödyntää esimerkiksi alueen toimijoiden yhteisen Turun koneteknologiakeskuksen infrastruktuuria. Olemme avoimia myös yhteistyölle muiden tekniikan alan yliopistojen kanssa, Väänänen sanoo. 

Turun yliopistolle lisättävä ”Euroopan ulkopuoliset kielet (kiinan kieli)” -koulutusvastuu täydentää edelleen yliopiston monipuolista kielten koulutusta. Konetekniikan ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutusten lisäksi Turun yliopistolla on jo aiemmin DI-koulutusvastuu biotekniikassa ja tietotekniikassa.

Alueella vahva yhteistyö ja ajantasaista infrastruktuuria

Turun yliopistossa järjestettiin perjantaina 12.7. tiedotustilaisuus tekniikan koulutuksen laajentamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.

Tiedotustilaisuuden puhujat 12.7.2019

Kuvassa vasemmalta Matti Rihko, Kalervo Väänänen, Minna Arve, Kalle-Antti Suominen, Mika Hannula, Mikko Hupa ja Juhani Soini.

– Olemme valmiit investoimaan riittävästi kouluksiin, jotta niistä saadaan mahdollisemman hyvät. Uusia rekrytointeja tarvitaan – meillä onkin jo nyt kolme lahjoitusprofessuuria uusiin koulutusohjelmiin liittyen. Koulutus- ja tutkimusinfrastuktuuri on jo osittain olemassa jo sekä yliopistossa että alueen korkeakouluyhteistyön kautta, rehtori Kalervo Väänänen sanoi.

– Tämä on ilon päivä sekä Turun kaupungille, paikallisille oppilaitoksille että tekniikan alan yrityksille. Diplomi-insinöörikoulutus edistää tekniikan alan koulutustarjontaa ja tutkimusta sekä on suuri elinvoimatekijä koko alueelle, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoi.

– Turun yliopistolla on erinomaiset mahdollisuudet koulutuksen toteuttamiseen. Uusia koulutusohjelmia tukevat olemassa olevat DI-koulutukset ja vahva sekä monitieteinen osaamisemme esimerkiksi materiaalitekniikassa ja biomateriaalitieteissä. Koulutuksen kivijalka on alueellinen yhteistyö laajempaa yhteistyötä unohtamatta. Erityisen tiivistä yhteistyötä tullaan tekemään koulutuksessa Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa, Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen kertoi.

– Osaajapula on vakava uhka koko alueen ja Suomen kilpailukyvylle ja on erittäin hienoa, että sitä päästään nyt paikkaamaan. Turun yliopisto on lähdössä mukaan Koneteknologiakeskus Turkuun, mistä uusiin koulutuksiin saadaan merkittävä ja ajantasainen infrastruktuuri esimerkiksi digitaalisen valmistuksen tutkimukseen ja koulutukseen. Tekniikan alan yliopistot ovat perinteisesti tehneet hyvää yhteistyötä, ja olemassa oleva FiTech-verkosto antaa erinomaiset mahdollisuudet yhteistyölle muiden tekniikan alan korkeakoulujen kanssa, sanoi Teknologiakampus Turun johtaja, professori Mika Hannula.

Tiedotustilaisuudessa puhuivat lisäksi koulutuksen merkityksestä elinkeinoelämälle Turun kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko sekä alueen vahvasta korkeakouluyhteistyöstä Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa ja Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini.  

 

 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuvat: Hanna Oksanen, Tuomas Koivula

Uutinen julkaistu 11.7.2019 ja uutista täydennetty 12.7.2019

Luotu 11.07.2019 | Muokattu 14.05.2020