Turun yliopisto ylitti 5 miljoonan euron keräystavoitteensa 2020–2022 vastinrahakaudella

30.06.2022

Turun yliopisto on kerännyt lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä noin 5,2 miljoonaa euroa valtion vastinrahakaudella 15.6.2020–30.6.2022. Vastinrahakausi päättyy tänään 30.6.2022. Turun yliopiston tavoite oli kerätä 5 miljoonaa euroa.

Valtio pääomittaa yliopistoja niiden vuosina 2020–2022 keräämien lahjoitusten perusteella Sitran yliopistoille myöntämällä kertaluonteisella tuella. Vastinrahakerroin määrittyy kaikkien yliopistojen keräämien lahjoitusten perusteella, vastinrahan suuruus tiedetään myöhemmin tänä vuonna.

– Olemme tehneet varainhankinnan parissa paljon töitä, ja tämä työ hyödyttää meitä varmasti tulevina aikoina. Olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen, vaikka vastinrahakampanjan ajankohta ei ole ollut otollisin. Emme ole maailmantilanteesta johtuen halunneet vedota näyttävästi suureen yleisöön lahjoitusten keräämiseksi, sanoo yliopiston varainhankinnasta vastaava vararehtori Mika Hannula.

10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset on ollut mahdollista kohdentaa tietylle yliopiston koulutusalalle. Eniten lahjoituksia kohdennettiin lääketieteisiin, kauppatieteisiin, tekniikkaan ja humanistiselle koulutusalalle. Turun yliopisto on lisäksi tehnyt samalla ajanjaksolla lahjoitussopimuksia noin 9 miljoonan euron edestä lahjoitusprofessuureihin, joista useimmat ovat kohdistuneet 1.1.2021 toimintansa aloittaneeseen teknilliseen tiedekuntaan.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kiittää kaikkia lahjoittajia.

– Monitieteisenä yliopistona iloitsemme siitä, että olemme saaneet merkittäviä vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia usealle eri alalle. Sidosryhmien tuki kertoo tiiviistä ja tuloksellisesta yhteistyöstä sekä luottamuksesta tekemäämme tutkimukseen ja tarjoamaamme koulutukseen, rehtori Kola sanoo.

Luotu 30.06.2022 | Muokattu 30.06.2022