Turun yliopiston rehtorihaussa jatkohaastatteluihin kolme hakijaa

09.11.2023

Turun yliopiston hallitus on päättänyt kutsua rehtorihaun jatkohaastatteluihin dekaani, professori Jaakko Järven, vararehtori Marjo Kaartisen ja professori Saara Taalaksen. 

Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan toimikausi päättyy heinäkuun lopussa 2024. Yliopisto julkaisi rehtorin tehtävän hakuilmoituksen 29. elokuuta. Hakemuksen tehtävään jätti 18 henkilöä. Turun yliopiston hallitus päätti 13. lokakuuta kutsua kahdeksan hakijaa haastatteluun. Hallitus haastatteli hakijoita marraskuun alussa.

Hallitus on päättänyt kutsua seuraavat hakijat jatkohaastatteluihin:

  • FT, dekaani, professori Jaakko Järvi, Turun yliopisto
  • FT, vararehtori Marjo Kaartinen, Taideyliopisto
  • PhD, professori Saara Taalas, Linné-yliopisto.

Perusteina valinnalle olivat muun muassa valmius johtaa monialaista yliopistoa, kyky tunnistaa yliopiston kehittämis- ja muutostarpeita, näkemys organisaation laajan talouskokonaisuuden johtamisesta, kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä sekä vuorovaikutustaidot.

Yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus osallistua prosessiin muun muassa ehdottamalla kysymyksiä haastateltaville. Hakijoita haastatellaan yliopistoyhteisölle avoimessa tilaisuudessa 27. marraskuuta. Myös yliopistokollegio haastattelee hakijat. Hakijoille tehdään MPS-konsulttiyrityksen toimesta johtajuusarviointi, jonka jälkeen hallitus haastattelee vielä hakijat joulukuussa. Hallitus on lisäksi järjestänyt tiedekuntien ja erillisten laitosten johtokunnille ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalle kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Turun yliopisto hakee rehtoria 1.8.2024 alkavalle viisivuotiskaudelle johtamaan monialaisen ja kansainvälisen yliopiston toimintaa ja työyhteisöä yliopiston arvojen ja strategian mukaisesti. Tavoitteena on, että yliopiston hallitus tekee päätöksen rehtorista tammikuussa tai viimeistään helmikuussa 2024.

Luotu 09.11.2023 | Muokattu 09.11.2023