Turun yliopiston hallitus päätti rehtorihaun haastateltavista

13.10.2023

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 13. lokakuuta kutsua kahdeksan hakijaa haastatteluun rehtorin tehtävää varten.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan toimikausi päättyy heinäkuun lopussa 2024. Yliopisto julkaisi rehtorin tehtävän hakuilmoituksen 29. elokuuta. Hakuajan umpeutumiseen 25. syyskuuta mennessä hakemuksen tehtävään jätti 18 henkilöä.

Hakijoista neljä ei täyttänyt tehtävän kelpoisuusehtoja tutkinnon tai kielitaidon osalta. Muiden vaatimusten ohella rehtoriksi valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Yliopiston hallitus päätti kutsua kahdeksan hakijaa haastatteluun hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljasen esityksen perusteella. Perusteina haastatteluvalinnalle olivat erityisesti laaja tieteen ja ylimmän opetuksen asiantuntijuus, toimintaympäristön tuntemus, hyvät kotimaiset ja kansainväliset verkostot sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus. Haastatteluun kutsuttavat hakijat ovat:

  • FT, vararehtori Piia Björn, Turun yliopisto
  • KTT, ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
  • TkT, vararehtori Mika Hannula, Turun yliopisto
  • FT, dekaani, professori Jaakko Järvi, Turun yliopisto
  • FT, vararehtori Marjo Kaartinen, Taideyliopisto
  • FT, vararehtori Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto
  • PhD, professori Saara Taalas, Linné yliopisto
  • HLT, professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto.

Hallitus haastattelee hakijoita marraskuun alussa. Yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus osallistua prosessiin muun muassa ehdottamalla kysymyksiä haastateltaville. Hakijoita haastatellaan yliopistoyhteisölle avoimessa tilaisuudessa marraskuussa. Hallitus on lisäksi järjestänyt tiedekuntien ja erillisten laitosten johtokunnille ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalle kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että yliopiston hallitus tekee päätöksen rehtorista tammikuussa tai viimeistään helmikuussa 2024. Rehtorin viisivuotinen toimikausi alkaa 1. elokuuta 2024.

 

Muokattu 13.10.2023 klo 16.45: Korvattu sana johtajakokemus sanalla johtamiskokemus. 
Muokattu 9.11.2023 klo 9.19: Lisätty Jaakko Järvelle dekaani-nimike, korjattu Saara Taalakselta tutkintonimike FT muotoon PhD.

Luotu 13.10.2023 | Muokattu 09.11.2023