Marjo Kaartinen Turun yliopiston rehtoriksi

26.01.2024

Turun yliopiston hallitus on valinnut yksimielisesti vararehtori, professori, FT Marjo Kaartisen rehtorin tehtävään.

Yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 26.1.2024 vararehtori, professori Marjo Kaartisen yliopiston rehtoriksi 1.8.2024 alkavalle viisivuotiskaudelle. 

Perusteina Kaartisen valinnalle ovat muun muassa avoin, tuloshakuinen ja yhteistyötä painottava johtamistapa sekä yliopistojen toimintaympäristön kokonaisuuden ymmärrys ja Turun yliopiston tuntemus. Kaartinen on tieteen ja koulutuksen arvostettu asiantuntija, ansioitunut professori ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänellä on johtamiskokemusta muun muassa Taideyliopiston vararehtorin tehtävästä sekä Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtajan tehtävästä.

– Rehtori johtaa monialaisen ja kansainvälisen Turun yliopiston toimintaa ja työyhteisöä yliopiston arvojen ja strategian mukaisesti. Marjo Kaartisella on vahva näkemys Turun yliopiston tulevaisuuden suunnasta ja kehittämisestä. Tätä näkemystään hän haluaa rohkeasti viedä eteenpäin yhdessä koko yliopistoyhteisön kanssa. Hän on innostava ja kannustava osallistavan työkulttuurin osaaja, hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo. 

Kaartinen on toiminut vuodesta 2022 Taideyliopiston koulutuksesta vastaavana vararehtorina. Turun yliopistossa hän on työskennellyt vuodesta 1991 lähtien opetus- ja tutkimustehtävissä. Kaartinen väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1999 ja sai kulttuurihistorian dosentuurin vuonna 2003. Hänet on nimitetty kulttuurihistorian professoriksi Turun yliopistoon vuonna 2015. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtajana hän toimi vuosina 2017–2022. 

Kaartisella on useita kotimaisia ja kansainvälisiä akateemisia luottamustehtäviä ja hänet tunnetaan myös aktiivisena tieteen popularisoijana. Hänet on palkittu muun muassa Vuoden tieteentekijänä.

Yliopisto julkaisi rehtorin tehtävän hakuilmoituksen 29.8.2023. Hakemuksen tehtävään jätti 18 henkilöä, joista yliopiston hallitus kutsui kahdeksan hakijaa haastatteluihin. Kolme hakijaa kutsuttiin jatkohaastatteluihin.

Yliopistoyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua rehtorin valintaprosessiin muun muassa ehdottamalla kysymyksiä haastateltaville. Kolmea kärkihakijaa haastateltiin yliopistoyhteisölle avoimessa tilaisuudessa marraskuussa. Myös yliopistokollegio haastatteli hakijat. Hakijoille tehtiin MPS-konsulttiyrityksen toimesta johtajuusarviointi, jonka jälkeen hallitus haastatteli vielä hakijat joulukuussa. Hallitus on lisäksi järjestänyt tiedekuntien ja erillisten laitosten johtokunnille ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalle kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Turun yliopiston nykyisen rehtorin Jukka Kolan toimikausi päättyy heinäkuun lopussa 2024.  

Luotu 26.01.2024 | Muokattu 26.01.2024