Turun yliopiston rehtoriksi 18 hakijaa

26.09.2023

Turun yliopiston hallitus valitsee alkuvuonna rehtorin 1.8.2024 alkavalle viisivuotiskaudelle. 

Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan toimikausi päättyy heinäkuun lopussa 2024. Yliopisto julkaisi rehtorin tehtävän hakuilmoituksen 29. elokuuta. Hakuajan umpeutumiseen 25. syyskuuta mennessä hakemuksen jättivät seuraavat henkilöt:  

 • FT, vararehtori Piia Björn, Turun yliopisto
 • FT, professori Marko Hakovirta, North Carolina State University
 • TkT, vararehtori Mika Hannula, Turun yliopisto
 • BBA, Administration Head Ali Jabbar, GPS School System
 • FT, dekaani, professori Jaakko Järvi, Turun yliopisto
 • FT, vararehtori Marjo Kaartinen, Taideyliopisto
 • KT, professori Eila Lindfors, Turun yliopisto
 • MSc, Sr. Officer Vipul M. Patel, Concord Biotech Limited
 • FT, professori Maija S. Peltola, Turun yliopisto
 • FT, toimitusjohtaja Esko Salojärvi, Kemisteri Oy
 • PhD, Assistant Professor Bam Bahadur Sinha, Indian Institute of Information Technology
 • FT, vararehtori Kalle Antti Suominen, Turun yliopisto
 • FT, professori Michael Szurawitzki, Beijing Institute of Technology
 • PhD, professori Saara Taalas, Linné yliopisto
 • LT, pääjohtaja Markku Tervahauta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • HLT, professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto
 • MSc, Assistant Professor Samina Yasmeen, PAK-Institute of Health Sciences Islamabad. 

Hakeneista yksi ei halua nimeään julkistettavan.

Rehtorin tehtävänä on johtaa yliopistoa sen arvojen ja strategian mukaisesti. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtäviensä hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Hallitus käynnisti rehtorin hakuprosessin järjestämällä elokuussa tiedekuntien ja erillisten laitosten johtokunnille ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalle kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Syyslukukaudella yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus osallistua valintaprosessiin muun muassa yhteisötilaisuudessa ja ehdottamalla kysymyksiä haastateltaville.

Tavoitteena on, että yliopiston hallitus tekee päätöksen rehtorista tammikuussa tai viimeistään helmikuussa 2024. Rehtorin viisivuotinen toimikausi alkaa 1.8.2024. 
 

Muokattu 9.11.2023 klo 9.21: Lisätty Jaakko Järvelle dekaani-nimike, korjattu Saara Taalakselta tutkintonimike FT muotoon PhD. 

Luotu 26.09.2023 | Muokattu 09.11.2023