Turun yliopisto hakee rehtoria viisivuotiskaudeksi

29.08.2023

Turun yliopisto hakee rehtoria johtamaan monialaisen ja kansainvälisen yliopiston toimintaa ja työyhteisöä yliopiston arvojen ja strategian mukaisesti. Tehtävän haku päättyy 25.9.2023.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan toimikausi päättyy 31.7.2024. Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2023 rehtorin tehtävän hakuilmoituksesta ja rehtorin toimikauden pituudesta. Yliopiston akateeminen johto valitaan määräajaksi. Haettavan rehtorin toimikauden pituus on viisi vuotta.

Rehtorin hakuilmoitus on julkaistu Turun yliopiston verkkosivuilla avoimissa tehtävissä. Haku päättyy 25.9.2023. Yliopiston hallituksen valitseman rehtorin toimikausi alkaa 1.8.2024.

Rehtorin tehtävänä on johtaa yliopistoa sen arvojen ja strategian mukaisesti. Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on tehtäviensä hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

– Haemme Turun yliopistoon innostavaa ja osallistavaa toimintakulttuuria rakentavaa rehtoria, jolla on vahvat yhteistyön taidot ja joka osaa kehittää yliopistoyhteisön hyvinvointia. Toki rehtorin tulee tuntea Turun yliopiston toimintaympäristö hyvin ja hänellä tulee olla vahva tutkimus- ja koulutuspolitiikan ymmärrys. Rehtorin tulee osaavasti ja osallistavasti johtaa yliopiston toimintaa ja pitää talous hallinnassa. Turun yliopistossa rehtori saa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä suomalaisen että kansainvälisen tieteen tulevaisuuteen. Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme ja kannustamme päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan, hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo.

Hallitus on käynnistänyt rehtorin hakuprosessin järjestämällä elokuussa tiedekuntien ja erillisten laitosten johtokunnille ja Turun yliopiston ylioppilaskunnalle kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Syyslukukaudella yhteisöllä on mahdollisuus osallistua prosessiin muun muassa yhteisötilaisuudessa ja ehdottamalla kysymyksiä haastateltaville.

Tavoitteena on, että hallitus tekee päätöksen rehtorista tammikuussa tai viimeistään helmikuussa 2024.

Luotu 29.08.2023 | Muokattu 05.09.2023