Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula maailman teknistieteellisten akatemioiden puheenjohtajaksi

03.10.2022

Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula on valittu teknistieteellisten akatemioiden kansainvälisen yhteistyöjärjestö CAETS:n tulevaksi puheenjohtajaksi. CAETS valmistelee tieteelliseen tietoon perustuvia ehdotuksia eri maiden hallituksille ja ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin.

Mika Hannula

CAETS (The International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) on kansainvälinen teknistieteellisten akatemioiden yhteistyöjärjestö, jossa on yksi jäsenakatemia maata kohden. Suomea järjestössä edustaa suomalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöneuvosto Suomen Tiedeakatemiat. 

CAETS:n tehtävänä on muun muassa valmistella tieteelliseen tietoon perustuvia ehdotuksia eri maiden hallituksille ja kansainvälisille järjestöille teknologiaan liittyvissä poliittisissa kysymyksissä sekä osallistua talouskasvun, kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämiseen kaikkialla maailmassa.

Turun yliopiston vararehtori, professori Mika Hannula valittiin CAETS:n tulevaksi puheenjohtajaksi järjestön vuosikokouksessa Pariisissa 29.9.2022. 

– CAETS on teknistieteellisen alan kansallisten akatemioiden korkein kansainvälinen yhteistyöelin. Suomalaisen henkilön valinta sen puheenjohtajaksi on eduksi suomalaiselle tieteelle ja sen kansainväliselle näkyvyydelle, toteaa Suomen Tiedeakatemiain puheenjohtaja, professori Markku Leskelä

– Järjestö on kiinni ajankohtaisissa, koko ihmiskuntaa koskettavissa isoissa kysymyksissä ja sen kansallisten jäsenjärjestöjen edustama tieteellinen osaaminen on päätä huimaava. Puheenjohtajuus on kiehtova kansainvälinen näköalapaikka, jossa myös uskon oppivani paljon uutta, professori Mika Hannula sanoo. 

Hannula on valittu järjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2024. Vuonna 2023 Hannula toimii CAETS:n hallituksessa tulevan puheenjohtajan tehtävässä, ja puheenjohtajana toimii professori Neven Duić Zagrebin yliopistosta Kroatiasta. CAETS:n puheenjohtajana on toiminut aiemmin muun muassa Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston entinen rehtori Tuula Teeri. Järjestön sihteeristö sijaitsee Yhdysvalloissa. 

Järjestö kantaa huolta Venäjän hyökkäyksestä ja korostaa ilmastotavoitteita

CAETS on ottanut viime aikoina kantaa esimerkiksi Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan tuomiten sen hyökkäyksenä vapauden, demokratian ja itsemääräämisoikeuden perusarvojen vastaisena. Järjestö totesi samalla, että nämä arvot muodostavat perustan akateemiselle vapaudelle sekä tieteen ja teknologian kehitykselle. 

Lisäksi CAETS on korostanut, että ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää teknistieteelliselle alalle tyypillistä systeemiajattelua. Systeemiajattelun avulla on mahdollista tarkastella monimutkaisia ihmisiä, koneita ja ympäristöä yhdistäviä sosioteknisiä järjestelmiä ja tunnistaa ne toimenpiteet, joilla voidaan tehokkaimmin pyrkiä kohti ilmastotavoitteita ja kestävää kehitystä.

CAETsin vuosikokouksen yhteydessä 29.9. järjestetyn konferenssin pääteemoina olivat teknologian kehityksen eettiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, ihmiskehon korjaamiseen tähtäävät teknologiat, terveyteen ja biologiaan liittyvä tieto- ja viestintäteknologia sekä lääkekehityksen nousevat teknologiat. Hannulan puheenjohtajakauden konferenssi vuonna 2024 pidetään Helsingissä. Sen aiheena on hiilineutraalit teknologiat ja yhteiskunta.

Luotu 03.10.2022 | Muokattu 03.10.2022