Päärakennus syksy

Turun yliopiston vararehtorit ja dekaanit valittu – monipuolinen ja toimiva tiimi

27.11.2019

Rehtori Jukka Kola on valinnut vararehtoreiksi Piia Björnin, Mika Hannulan ja Kalle-Antti Suomisen.

Rehtori Jukka Kola on hallituksen puheenjohtajaa kuultuaan valinnut vararehtorit kaudelle 1.1.2020–31.12.2024.

Valinta tapahtui hakemusasiakirjojen, haastatteluiden ja soveltuvuusarviointien perusteella. Valinnassa painottui erityisesti hakijoiden laaja näkemys yliopistomaailman ja koulutus- ja tiedepolitiikan kehittämisestä sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus. Lisäksi huomioitiin hakijoiden esittämät painotukset siitä, mistä vararehtorin tehtävän osa-alueesta hakija erityisesti on kiinnostunut.

– Vararehtoreiden valintaan vaikutti myös se, miten rehtoraatin jäsenten osaaminen ja kokemus täydentää toinen toistaan. Vararehtoreiden ja dekaanivalintojen myötä meillä on nyt koossa varsin monipuolinen ja toimiva tiimi, rehtori Jukka Kola sanoo.

Tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittämisestä vastaavana vararehtorina jatkaa Kalle-Antti Suominen. Hän on toiminut vararehtorina vuodesta 2012 alkaen. Suominen on fysiikan professori.

Koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavaksi vararehtoriksi valittu Piia Björn on Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan professori ja kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja.

Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta vastaavaksi vararehtoriksi valittu Mika Hannula on Turun yliopiston tietojohtamisen professori ja Teknologiakampus Turun johtaja. Hannula on toiminut muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina ja vararehtorina.

Rehtori valitsi samassa yhteydessä professori Pekka Hännisen lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi ja professori Tapio Salakosken luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan dekaaniksi. Muiden tiedekuntien dekaanit rehtori valitsi jo aiemmin.

Tiedekuntien dekaanit kaudella 1.1.2020–31.12.2024:

  • humanistinen tiedekunta, Jaakko Suominen
  • kasvatustieteiden tiedekunta, Jukka Husu
  • luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Tapio Salakoski
  • lääketieteellinen tiedekunta, Pekka Hänninen
  • oikeustieteellinen tiedekunta, Anne Kumpula
  • Turun kauppakorkeakoulu, Markus Granlund
  • yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Louis Clerc.

 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Hanna Oksanen

 

Luotu 27.11.2019 | Muokattu 27.11.2019