Turun Yliopistosäätiölle testamenttilahjoitus munuaistutkimuksen tukemiseen

16.08.2023

Seija, Tapani ja Juha Tuomisen rahasto tukee Turun yliopistossa tehtävää munuaistutkimusta. Rahasto perustettiin lähes 400 000 euron testamenttilahjoituksella.

Rahasto perustuu Seija ja Tapani Tuomisen vuonna 2013 tekemään keskinäiseen testamenttiin. Rahaston tuotto käytetään Turun yliopistossa tehtävään munuaistautien tutkimukseen.

– Munuaistaudit ovat merkittävä ja kasvava kansanterveydellinen haaste. Lisäksi niiden synnyssä, diagnostiikassa ja hoidossa on monia selvittämättömiä asioita. Nyt saaduilla testamenttivaroilla pystytään tehostamaan Turun yliopiston panosta tällä tutkimusalalla, kertoo Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani, professori Markus Juonala

Seija Tuomisella todettiin nuorena aikuisena munuaisen vajaatoiminta. Hän oli ensimmäisiä Tyksin munuaissiirtopotilaita 1970-luvun puolivälissä, Tuomisen äiti luovutti toisen munuaisensa tyttärelleen. Äiti ja tytär kuolivat molemmat vuonna 2020. Tapani Tuominen kuoli tänä keväänä. Tuomiset toimivat yrittäjinä omistamassaan sähköalan tarvike- ja huoltoyrityksessään, jonka toimitilat sijaitsivat Turun Aninkaistenkadulla.

Turun Yliopistosäätiön varainhankinnasta vastaava asiamies Pekka Kanervisto kertoo, että rahastosta tullaan myöntämään vuosittain yli 10 000 euroa apurahoina.

– Nimikkorahastoja on nyt yli 90. Yksittäisen nimikkorahaston sijoitukset ja apurahatoiminta saadaan hoidettua erittäin kustannustehokkaasti, sillä säätiön tuotot ja kulut jaetaan rahastojen suuruuden suhteessa.

Lisätietoja:

Turun Yliopistosäätiön asiamies (varainhankinta) Pekka Kanervisto, p. 040 507 5900, pekka.kanervisto@utu.fi

Turun Yliopistosäätiön toimitusjohtaja Mikael Luukanen, p. 050 410 9204, mikael.luukanen@utu.fi

Luotu 16.08.2023 | Muokattu 16.08.2023