tekoäly kuvitus

Tutkijat laativat tekoälyn etiikkaa käsittelevän oppaan

16.05.2019

Turun ja Tampereen yliopistojen tutkijoiden laatima opas luo yleisen ja ymmärrettävän katsauksen tekoälyn etiikan kenttään, sen keskeisiin eettisiin ongelmiin ja haasteisiin. Opas käsittelee muun muassa datan turvallisuutta, algoritmisen päätöksenteon ongelmia ja tekoälyn vaikutuksia työllisyyteen.

Tekoäly ja älykkäät järjestelmät ovat olleet yksi viimeisen vuosikymmenen eniten keskustelua herättäneistä aiheista. Taloudellisen ja poliittisen keskustelun ytimeen ovat nousseet kysymykset esimerkiksi tulevaisuuden työn luonteesta, datan käytöstä, yksityisyydestä sekä tulonjaosta.

– Tekoälyn laajamittainen käyttöönotto voi mahdollisesti muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita, käytänteitä ja toiminnan tapoja merkittävästi. Näistä syistä tarvitsemme tekoälyn etiikkaa, kertoo Turun yliopiston tohtorikoulutettava Juho Vaiste.

Vaiste kuuluu poikkitieteelliseen tutkimusyhteisöön Turku AI Societyyn, joka on julkaissut kattavan oppaan tekoälyn etiikasta. Turun ja Tampereen yliopistojen tutkijoiden laatima opas luo yleisen ja ymmärrettävän katsauksen tekoälyn etiikan kenttään, sen keskeisiin eettisiin ongelmiin ja haasteisiin. 

– Tämän lisäksi esitämme yleisen tason toimenpidesuosituksia näihin haasteisiin vastaamiseksi, Vaiste sanoo. 

Oppaassa ehdotettujen toimenpiteiden painopiste on pitkäjänteisissä investoinneissa laaja-alaiseen tutkimukseen, lainsäädännön ja sääntelyn tarpeellisuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä, kuluttajien asemassa ja oikeudessa osallistua keskusteluun teknologisen kehityksen suuntaviivoista.

– Suomen on tuettava vastuullista tekoälyn kehitystä ja panostettava innovatiivisten tekoälysovellusten käyttöönottoon yhteiskunnassa. Tämä edellyttää myös varautumista työmarkkinoiden mullistukseen työvoiman tarvittavalla uudelleenkoulutuksella, Vaiste toteaa.

Opas tekoälyn etiikkaan 2019 on julkaistu keskiviikkona 15.5. Opasta esiteltiin Turku Science Parkin ja Hub Turku ry:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä tekoälyn etiikkaa käsittelevässä dokumenttielokuva- ja keskusteluillassa. 

Oppaan ovat kirjoittaneet Turku AI Societyn tutkijat VTK Atte Ojanen, OTM Nea Oljakka, FM Anne-Marie Tuikka ja KTM Juho Vaiste Turun yliopistosta sekä HuK Otto Sahlgren Tampereen yliopistosta. Esipuheen on laatinut Tampereen yliopiston filosofian professori Arto Laitinen ja oppaan kirjoitusprosessia kommentoi tietojärjestelmätieteen yliopistotutkija, dosentti Kai Kimppa Turun yliopistosta.

Turku AI Society on tekoälyn yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkiva poikkitieteellinen tutkimusyhteisö. Sen pyrkimyksenä on edistää eettistä teknologiasuunnittelua, edesauttaa sidosryhmien keskinäistä yhteistyötä teknologian etiikan alalla sekä tarjota käytännön työkaluja, joiden avulla tekoälyn etiikan haasteisiin voidaan vastata.

Luotu 16.05.2019 | Muokattu 10.06.2019