Tutkijat selvittivät lasten suun papilloomavirusinfektioiden taudinkulkua ensimmäisen kuuden elinvuoden aikana

23.02.2021

Alfa-papilloomavirukset (HPV) infektoivat ihmisen limakalvoja. Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkimus kohdistui varhaislapsuuden HPV-infektioihin ja niiden taudinkulkuun sekä infektioiden kroonistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Tulokset osoittivat muun muassa, että varhaislapsuuden suun HPV-infektiot ovat yleisiä ja valtaosa niistä paranee.

Lasten HPV-infektioiden taudinkulusta ja HPV-infektion merkityksestä on vain vähän tietoa. Suun, suunielun ja sukupuolielinten limakalvoilla esiintyviin papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamiin infektioihin suhtaudutaan yleisimmin sukupuolitauteina. Toisaalta tiedetään, että HPV-infektioita on todettu myös neitsyiltä ja lapsilta, mikä osoittaa, että tämä infektio voi tarttua muutenkin kuin seksuaalisessa kontaktissa.

Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyönä aloitettiin vuonna 1998 HUPA-seurantatutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää perheen HPV-infektioita ja perheen sisäisiä HPV-tartuntoja.

Uusimman tutkimuksen kohteena oli 331 lasta, joita seurattiin kuuden ensimmäisen elinvuoden ajan yhdeksän kertaa (sairaalassa heti syntymän jälkeen, kotiin lähtiessä ja erillisillä seurantakäynneillä 1kk, 2kk, 6kk, 12kk, 24kk, 36kk ja 6 vuoden ikäisenä). Suun limakalvolta otettiin pienellä harjalla irtosolunäytteet HPV-tyypitystä varten, ja näytteistä analysoitiin 24 HPV-genotyyppiä, jotka esiintyvät limakalvoilla.

Kolmanneksella lapsista (170) oli jossakin seurannan vaiheessa suun HPV-infektio. Toisaalta noin 40 prosentilla lapsista ei ollut HPV-infektiota missään seurannan vaiheessa.

Käyntikerroittain lasten suun HPV-infektion esiintyvyys vaihteli 8,7 prosentista (36 kuukauden ikäisillä testatuilta) 22,8 prosenttiin (heti syntymän jälkeen testatuilta). Tutkijat löysivät yhteensä 18 eri HPV-genotyyppiä. Näistä yleisin oli HPV16 ja seuraavaksi yleisimmät virustyypit olivat HPV18, HPV33 ja HPV6. Äidin synnytystapa (alatiesynnytys tai keisarinleikkaus) ei vaikuttanut vastasyntyneen HPV-tulokseen.

Tulokset osoittivat, että varhaislapsuuden suun HPV-infektiot ovat yleisiä ja valtaosa niistä paranee. Kuitenkin 15 prosenttia näistä infektioista jää pysyväksi. Suun infektion kroonistumisen ennusteellisia tekijöitä olivat äidin synnytyksen aikainen korkean riskin genotyypin HPV-infektio sekä äidin serokonversio näille HPV-tyypeille seurantajakson aikana.

> Artikkeli sähköisenä

Luotu 23.02.2021 | Muokattu 23.02.2021