Uusi täydennyskoulutus kehittää nuorten opettajien osaamista

18.02.2020

Rauman normaalikoulussa järjestetään uraansa aloittavien opettajien ammatillisen kehittymisen tukikoulutus 22.4.2020. Opetushallituksen rahoittaman täydennyskoulutuksen toteuttaa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos. Ilmoittautuminen maksuttomaan koulutukseen päättyy 20.3.2020.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos kutsuu uransa alkuvaiheessa olevat opettajat täydennyskoulutukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajan osaamista ja innostaa tätä paitsi oman työnsä, myös koulunsa ja kuntansa kehittäjäksi, kokeilijaksi ja tutkijaksi.

Koulutuksen aihepiirit sidotaan opettajan omaan toimintaympäristöön helposti toteutettavien tehtävien avulla, jolloin hyöty ei ole pelkästään henkilökohtainen. Koulutuksen aikana tehtävä kehittymistehtävä voi liittyä omaan työnkuvaan tai esimerkiksi kunnan opetustoimen kehittämiseen. 

– Koulujen tai kuntien kannattaa lähettää nuori, korkeintaan viiden vuoden työkokemuksen kartuttanut opettaja tähän täydennyskoulutukseen, koska hän voi toimia muutosagenttina omassa koulussaan ja kunnassaan, sanoo Rauman normaalikoulun rehtori Hilppa Jankama

Koulutus sisältää neljä koulutuspäivää, joihin kaikkiin sitoudutaan osallistumaan yhden ilmoittautumisen kautta. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujia otetaan rajallinen määrä.

Koulutuspäivien sisällöt ja alustava aikataulu

  • Ensimmäisenä koulutuspäivänä 22.4.2020 (moduuli 1) perehdytään lainsäädäntöön ja työhyvinvointiin. Kouluttajina Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen, AVI, sekä Rauman normaalikoulusta lehtori, erityisopettaja Kristiina Pärkö ja lehtori, erityisopettaja Tuija Saarivirta.
  • Toisena koulutuspäivänä lokakuussa 2020 (moduuli 2) käsitellään roolia työyhteisössä ja verkostoissa, pohditaan monikulttuurisen koulun haasteita, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä eheyttävää opetusta ja yhteisopettajuutta. Perehdytään myös oppilas- ja opiskelijahuoltoon.
  • Kolmantena koulutuspäivänä helmikuussa 2021 (moduuli 3) aiheina ovat oppilaan tuki, hyvinvoiva oppilaitos, arviointi sekä koulujen toimintaa tutkivat tahot.
  • Neljäntenä koulutuspäivänä huhtikuussa 2021 (moduuli 4) palataan koulutuksen eri aiheisiin ja arvioidaan saatua hyötyä sekä suunnitellaan omaa uraa ja tarkastellaan kehittymistehtäviä.

Lisätietoa:
Hilppa Jankama
p. 050 433 3818, hilppa.jankama@utu.fi

Luotu 18.02.2020 | Muokattu 18.02.2020