Vaihdevuodet, ilmastonmuutos ja eurooppalainen valtiosääntö professoriluentojen aiheena

08.12.2018

Turun yliopiston uudet professorit pureutuvat keskiviikkona 12.12. järjestettävillä professoriluennoilla vaihdevuosiin, ilmastonmuutokseen ja eurooppalaiseen valtiosääntöön. Luennoitsijoina ovat synnytys- ja naistentautiopin professori Päivi Polo, subarktisen ekologian professori Kari Saikkonen ja julkisoikeuden professori Janne Salminen.


Turun yliopistossa järjestetään noin kerran kuukaudessa professoriluennot, joissa uudet professorin astuvat perinteisen tavan mukaisesti tehtäväänsä pitämällä julkisen, yleiskielisen luennon. Luennot ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Keskiviikon 12.12. Medisiina D:n (Kiinamyllynkatu 10) Alhopuro-salissa pidettävän professoriluentojen sarjan avaa professori Päivi Polo, jonka aiheen on Vaihdevuosien unihäiriöt ja niiden hoito. Toukokuussa 2018 Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professorina aloittaneen Päivi Polon keskeisimpiä tutkimusaiheita ovat menopaussiin liittyen uni, kognitio, autonomisen hermoston toiminta, elämänlaatu, hormonikorvaushoito sekä raskauteen liittyen uni, mieliala, raskauspahoinvointi ja synnytyksen käynnistys.

Valoa ilmastonmuutokseen -otsikolla luentonsa pitävä subarktisen ekologian professori Kari Saikkonen aloitti työnsä Turun yliopistossa kesäkuussa 2018. Hänen keskeisimpiä tutkimusaiheitaan ovat ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, mikrobien rooli ekosysteemeissä ja ekosysteemipalveluissa sekä kemikalisoitumisen ympäristöriskit.

Eurooppalainen valtiosääntö -otsikolla puhuva Janne Salminen aloitti Turun yliopiston julkisoikeuden professorina syyskuussa 2018. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät julkisoikeuden yleisiin oppeihin ja erityisesti kansainvälistymisen vaikutuksiin. Salmisen tutkimustoiminnan keskiössä ovat jo pitkään olleet julkisoikeuden eurooppalaistumisen merkitys ja erilaiset ulottuvuudet. Hän on tutkinut valtiosäännön eurooppalaistumista ja eurooppalaista konstituutiota sekä etenkin Euroopan unionin konstituution ja Suomen valtiosäännön välisiä suhteita. Salmisella on erityisasiantuntemusta myös muun muassa Euroopan unionin talous- ja rahaliiton oikeudesta sekä niin sanotun kolmannen pilarin transformaatiosta. Viime aikoina hän on tutkinut poikkeusolojen valtiosääntöistä sääntelyä.

Luennot alkavat kello 18.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Anne Paasi, p. 040 735 4858, anne.paasi@utu.fi

 

Luotu 08.12.2018 | Muokattu 18.03.2019