Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalvelujen johtaja Mikko Pietilä on Turun yliopiston vuoden alumni 2023

28.02.2023

Vuoden alumnin tunnustus myönnettiin Pietilälle Turun yliopiston vuosijuhlassa 28.2.2023.

Turun yliopiston vuoden alumni 2023 on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) sairaalapalvelujen johtaja, dosentti, LT Mikko Pietilä. Pietilä valmistui Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1993, sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 1999, kardiologian erikoislääkäriksi vuonna 2003 ja lääketieteen tohtoriksi hän väitteli vuonna 2002. Vuodesta 2015 alkaen hän on ollut Turun yliopiston kardiologian dosentti. Pietilä on suorittanut kaikki tutkintonsa Turun yliopistossa.

– Mikko Pietilä on ollut valtakunnallisesti keskeisesti ja positiivisesti näkyvä henkilö koronapandemian vastaisessa taistelussa. Pietilä on asenteellaan mahdollistanut Turun yliopiston kliinisen lääkärikoulutuksen jatkumisen läpi pandemian, toteaa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Vuoden alumni Mikko Pietilä kertoo, että lääkärikoulutuksen lähiopetus pyrittiin järjestämään mahdollisimman pitkälle niin, että se oli turvallista opiskelijoille ja ennen kaikkea potilaille, joiden vastustuskyky vakavalle taudille oli heikko.

– Lääkärikoulutus edellyttää erityyppistä oppimista ja järjestelyjä kuin yliopisto-opinnot keskimäärin. Ihmiset hoitavat ihmisiä - lääkäriksi ei voi oppia tapaamatta ja tutkimatta potilaita. Koen, että on ollut äärimmäisen tärkeää turvata mahdollisimman sujuva kliinisen työn harjoittelu myös pandemia-aikana. Mikäli emme näin olisi menetelleet ja opiskelijoiden opinnot olisivat pitkittyneet, olisimme myös vaikeuttaneet lääkäripulaa, Pietilä summaa.

Yliopistollisuus kriittinen menestystekijä terveydenhuoltojärjestelmän muutoksessa

Vuoden alumnin valintaperusteluissa todetaan lisäksi, että Pietilä on jatkuvasti korostanut tieteen ja koulutuksen merkitystä ja tuonut sitä näkyväksi myös Varhan rakentamisessa.

– Yliopistollisuuden merkitys terveydenhuollolle on valtavan suuri. Akateemisuus on asia, joka yhdistää maailman parhaita sairaaloita – tämä näkyy kansainvälisissä rankingeissä, joissa Tyks on myös menestynyt. Yliopistollinen sairaala on opetussairaala, se on aktiivinen tutkimuksen keskus. Yliopistollisuus on yksi kriittisistä menestystekijöistä terveydenhuoltojärjestelmän rajussa muutoksessa. Tulee huolehtia siitä, että tätä kriittistä menestystekijää ei aliarvioida ja että se resursoidaan riittävästi, Pietilä sanoo.

– On hienoa, että vuoden alumnin tunnustus myönnettiin lääketieteeseen. Pidän sitä kunnianosoituksena koko sille työlle, jota olemme yliopistosairaalana tehneet koronavuosien aikana, Pietilä kiittää.

Pietilä on työskennellyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuodesta 1994. Vuonna 2013 hän siirtyi Turun yliopistollisen keskussairaalan Sydänkeskuksen sepelvaltimohoidon vastuualueen johtajaksi ja vuonna 2015 osastonylilääkäriksi. Vuonna 2018 hänet valittiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriksi. Vuoden 2023 alusta Pietilä on toiminut Varhan sairaalapalvelujen johtajana. 

Vuoden alumnin tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on toiminnallaan edistänyt Turun yliopiston ja suomalaisen yhteiskunnan menestymistä.

Aiempina vuosina vuoden alumnin tunnustuksen ovat saaneet muun muassa Turun pormestari, KTM Minna Arve (2022), lääkintöneuvos, LT Sakari Alhopuro (2021) ja tasavallan presidentti, OTK Sauli Niinistö (2020).

Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkki Mari Pantsarille

Turun yliopisto ja Turun Suomalainen Yliopistoseura myönsivät Phoenix Universitatis Turkuensis -kunniamerkin Mari Pantsarille. Pantsar on aktiivinen ja pitkäaikainen kestävän kehityksen puolestapuhuja. Pantsar on työssään ja luottamustehtävissään vaikuttanut Suomen ilmastopolitiikkaan ja tuonut lisäksi esille luontokadon hidastamisen merkitystä ja ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemista käytännön toimin. Hän on toiminut Turun yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2022 ja sitä kautta vaikuttanut myös yliopistolle strategisesti merkittävien kestävän kehityksen toimenpiteiden edistämiseen yliopistolla.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola piti vuosijuhlassa avajaispuheen, lue puheeseen perustuva kirjoitus yliopiston blogista

Luotu 28.02.2023 | Muokattu 28.02.2023