Varsinais-Suomen pöllöillä menee huonosti – avoin pöllöilta valottaa nykytilannetta

03.02.2020

Kaikille avoimessa pöllöillassa 12.2. Turun lintutieteellinen yhdistys ja Turun yliopiston biologian laitos esittelevät Varsinais-Suomessa pesiviä pöllöjä, niiden elämää ja pöllökantojen kartoittamista.

Turun Lintutieteellisten Yhdistyksen petolintutyöryhmän jäsenet ovat vuosikymmeniä seuranneet pöllökantojen kannanvaihteluja Varsinais-Suomessa.

– Useimmat pöllölajimme ovat vähenemässä, kertoo työryhmän vetäjä Seppo Pekkala.

Syitä pöllöjen vähentymiseen ei täysin tiedetä, mutta esimerkiksi sopivan ravinnon saatavuudella ja pesintään sopivien metsien rakenteella on merkitystä. Hyvinä myyrävuosina ravinto takaa paremman pesintämenestyksen.

Varsinais-Suomessa pesii säännöllisesti kuusi pöllölajia, joista yleisin on lehtopöllö. Se pesii Lounais-Suomessa rannikon tuntumassa pöntöissä ja suuremmissa luonnonkoloissa.

Vielä viime vuosisadan puolivälissä maamme yleisin pöllö oli helmipöllö, jonka kanta on laskenut koko maassa. Varsinais-Suomesta laji on hävinnyt melkein kokonaan 2000-luvulla. Syynä on ensisijaisesti maakunnan alhaalla pysynyt myyräkanta. Myös vaihtoehtoista ravintoa ja suojapaikkoja tarjoavien vanhojen metsien katoaminen on aiheuttanut helmipöllöille vaikeuksia. Samat ongelmat vaivaavat myös pienintä pöllöämme varpuspöllöä, jonka murheena ovat lisäksi talvisten saalisvarastojen pilaantuminen talvien leudontuessa.

Myös suurimman pöllömme huuhkajan määrä on vähentynyt. Osasyinä ovat keväinen pesimähäirintä ja jätehuollon tehostuminen, koska kaatopaikkoja ja niiden rottia on vähemmän.

Harrastajien matkassa pöllöihin voi tutustua tarkemmin

Turun yliopiston Biologian laitos ja Turun lintutieteellinen yhdistys järjestävät kaikille avoimen pöllöillan 12.2. klo 18.00 Turun yliopistolla. Tilaisuudessa kerrotaan alueella havaittavista pöllölajeista ja niiden seurannasta.

Turun lintutieteellinen yhdistys järjestää keväällä myös useita pöllöretkiä, joilla voi oppaiden avustuksella tutustua pöllöihin ja niiden ääniin.
Petolintujen harrastajat seuraavat lintuja ympäri vuoden. Kevättalvella selvitetään pöllöjen määriä soidinhuhuiluja kuuntelemalla. Loppukeväästä ja kesällä etsitään pesiä ja rengastetaan poikasia.

Lisätiedot:

Seppo Pekkala, p. 045 113 0047
Antti Karlin, p. 040 515 7945

> Turun lintutieteellinen yhdistys

Pesintään viittaavista petolintuhavainnoista voi ilmoittaa osoitteeseen petolinnut@tly.fi.

Luotu 03.02.2020 | Muokattu 03.02.2020