Vuoden 2023 dosentti Heino Nyyssönen on itäisen Euroopan politiikkaan perehtynyt asiantuntija

23.03.2023

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys nimittää vuosittain ansioituneen dosentin Vuoden dosentin -arvonimellä. Nimitysperusteissa on korostettu sekä korkeaa akateemista meritoitumista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuoden 2023 dosentti on valtio-opin yliopistonlehtori, dosentti Heino Nyyssönen Turun yliopiston valtio-opin oppiaineesta.

Dosentti Heino NyyssönenHeino Nyyssönen on pitkän linjan yliopistolainen, jolla on laajasti ansioita sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Hän on kolminkertainen dosentti eri yliopistoissa: hänellä on sekä yleisen valtio-opin, kansainvälisen politiikan ja poliittisen historian dosentuurit. 

Nyyssönen hoitaa yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vuorovaikuttamista, esimerkiksi Suomi-Unkari Seuran ja Historioitsijat ilman rajoja hallituksissa. Hän on ahkera kolumnisti useissa sanomalehdissä ja tarjonnut teksteillään ja mediapuheenvuoroillaan yleistajuista tietoa esimerkiksi Unkarin Nato-politiikan taustoista. Hän on julkaissut lukuisien tieteellisten artikkelien lisäksi useita tietokirjoja Unkarin poliittisesta historiasta että demokratian nykytilasta.

Nyyssösen Unkarin poliittista järjestelmää sekä laajemmin itäeurooppalaista kansainvälistä politiikkaa sekä rauhan- ja konfliktintutkimusta käsittelevä asiantuntijuus on juuri nyt äärimmäisen ajankohtaista. Viime viikkoina hän on kommentoinut useasti muun muassa Suomen ja Ruotsin ajankohtaista Nato-ratifiointia.

Opiskelijoiden keskuudessa Nyyssönen on pidetty ja arvostettu opettaja ja ohjaaja. Hän on ohjannut toista sataa pro gradua, useita väitöskirjoja ja lukemattomia kanditöitä. Hän kannustaa opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä aktivoi heitä keskustelemaan opetustilanteissa.

Heino Nyyssönen nimitetään vuoden dosentiksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Akateemisessa päivässä 23.3.2023 klo 17.15 Arcanumin Aava-salissa. Nyyssönen pitää omaa tutkimustaan esittelevän vuosikokousesitelmän Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen vuosikokouksessa 13.4.2023 klo 18.

Lisätietoja:
dosentti Heino Nyyssönen, heino.nyyssonen@utu.fi 
Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Mahlamäki, p. 040 549 8902, tituma@utu.fi

Luotu 23.03.2023 | Muokattu 23.03.2023