Yleisöluentosarja uskonnosta tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

15.03.2019

Yleisöluentosarjassa ”Katsomukset kartalla: uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa” pureudutaan siihen, miten eri tavoin uskonto voi näyttäytyä tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa. Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineen ja opiskelijoiden ainejärjestö Kutu ry:n järjestämät luennot ovat avoimia kaikille ja niille on vapaa pääsy. Ensimmäinen luento on tiistaina 19.3.2019.

Katsomukset kartalla: uskonto tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa
Aika: tiistaisin 19.3.–23.4. klo 18–20
Paikka: Turun yliopisto, Artium, Janus-Sali (Kaivokatu 12, Turku)

Uskontotieteen ja folkloristiikan tutkijat avaavat luentosarjassa näkymiä siihen, millä tavoin uskonto ilmenee tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa. Luennoilla perehdytään muun muassa kansanuskon, populaarikulttuurin ja katsomusten välisiin suhteisiin ja tarkastellaan uskontoa draaman ja kirjallisuuden kehyksissä sekä digitaalisissa peleissä ja populaarimusiikissa sekä Suomessa että maailmalla. 

Luentosarja on avoin kaikille katsomuksista ja kulttuurista kiinnostuneille, mutta se on suunniteltu erityisesti katsomusaineiden opettajia ja opettajiksi opiskelevia varten. 

Ohjelma

19.3. Matti Kamppinen ja JP Jakonen: Uskonto eri tiedonalojen kokonaisuudessa. Kokonaisvaltainen näkökulma uskonnon, tieteen, taiteen ja populaarikulttuurin jaettuihin todellisuuksiin

26.3. Pasi Enges ja Tuomas Hovi: Kansanuskosta populaarikulttuuriksi, populaarikulttuurista katsomuksiksi

2.4. Terhi Utriainen ja Tiina Mahlamäki: Uskonto draaman, dokumentin ja kirjallisuuden kehyksissä

9.4. Minna Opas ja Anna Haapalainen: Kristinusko ja tiede

16.4. Marcus Moberg ja Tommy Ramstedt: Uskonto ja populaarimusiikki maailmalla ja Suomessa

23.4. Tuomas Äystö ja Jere Kyyrö: Uskonto digitaalisissa peleissä

> Katsomukset kartalla -luentosarjan verkkosivusto

> Katsomukset kartalla -luentosarja Facebookissa

Lisätietoja
Dos. Tiina Mahlamäki, tituma@utu.fi

Luotu 15.03.2019 | Muokattu 15.03.2019