Panoraama Aurajoesta

Turun seudun yritykset kiertotalouden edistäjinä – esteiden ja hyvien käytäntöjen tunnistaminen

28.10.2021

Millaisia esteitä yrityksillä on kiertotalouden edistämisessä – ja mitä kaupunki voisi tehdä asian hyväksi? Turun seudun yrittäjille suunnatun kyselyn tavoitteena on selvittää yritysten kokemia esteitä ja pullonkauloja kiertotalouden toteuttamisessa.

Turun kaupunki haluaa edistää seudun yritysten mahdollisuuksia toteuttaa kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa. Tähän liittyen kaupunki on valmistellut kiertotalouden tiekarttaa ja toteuttaa selvityksen yritysten toiveista ja tulevaisuuden näkymistä kiertotalouden edistämisessä. 

Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa toteutettava selvitys perustuu aikaisempiin kiertotalouden selvityksiin ja tutkimuskirjallisuuteen. Kehittäjätoimijoiden haastattelujen pohjalta pureudutaan nyt 20 kysymykseen, joiden avulla voi tunnistaa oman yrityksen kannalta merkittävimpiä esteitä ja toimenpiteiden alueita.

Kyselyn avulla pyritään selvittämään

  1. yritysten tunnistamia esteitä kiertotalouden edistämisessä,
  2. yritysten tarpeita ja ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi ja
  3. yritysten näkemyksiä kiertotalouden hyvistä käytännöistä sekä siitä, miten kiertotalouden edistämistä mitataan ja arvioidaan.

Kysely on suunnattu kaikille Turun seudulla toimiville yrityksille, kokoon ja toimialaan katsomatta. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa siihen, mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet, joilla tulisi edistää kiertotaloutta ja kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa Turun seudulla. 

Kysely on avoinna marraskuun, ja tuloksia julkistetaan jo tämän vuoden puolella.

> Vastaa kyselyyn täällä

Selvitys toteutetaan osana "Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla” -hanketta, jota rahoittavat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki.

Turun kiertotalous -hanke taustaorganisaatiot, logot

Luotu 28.10.2021 | Muokattu 12.11.2021