Apulaisprofessori Niina Junttila kansallista lapsistrategiaa valmistelevaan ohjausryhmään

18.06.2018

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa apulaisprofessorina työskentelevä Niina Junttila on nimetty kansallista lapsistrategiaa valmistelevan ohjausryhmän jäseneksi. Kansallisen lapsistrategian tavoite on vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan lapsilähtöisyyttä. Valmistelutyöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. Työn tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. 

– Keskeistä lapsistrategiassa tulee olemaan lapsivaikutusten arvioinnin vahvistaminen poliittisessa päätöksenteossa ja erilaisissa poliittisissa ohjelmissa. Päätöksiä tehdään usein aikuisten näkökulmasta ja niiden vaikutukset lapsiin saatetaan unohtaa. Tavoitteenamme on nostaa lasten oikeudet ja hyvinvointi kaiken keskiöön, Niina Junttila sanoo. 

Nyt valmisteltavan lapsistrategian avulla halutaan vahvistaa tutkittuun tietoon sekä lapsen oikeuksiin perustuvia toimintamalleja yhteiskunnassa. Valmistelutyössä huomiota aiotaan kiinnittää esimerkiksi lasten hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen. 

– Tällä hetkellä niin kutsuttujen NEET-nuorten eli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten osuus on noin kymmenen prosenttia. Paljon resursseja käytetään jo ongelmiin puuttumiseen, mutta usein jälkikäteen. Tarvitsemme varhaisempaa tukea lapsille ja perheille jo varhaiskasvatukseen ja peruskouluun sekä resurssien ohjaamista sektorirajoja ylittäviin ennaltaehkäiseviin toimintamalleihin, Junttila kertoo. 

Junttila korostaa, että strategiatyön tavoite on saada aikaan todellisia lasten ja nuorten asemaa parantavia lakimuutoksia ja viisaampaa resurssien ohjaamista. Tähän asti eräs keskeinen ongelma lapsi- ja perhepolitiikan kehittämisessä on hänen mukaansa ollut hankkeiden lyhytnäköisyys ja rajoittuminen yksittäisille sektoreille.

– Nyt aloitettavassa työssä on mukana kahden eri ministeriön edustajia ja ohjausryhmän jäsenet on kutsuttu laajasti yhteiskunnan eri aloilta. Työ on siis monisektorista ja tähtää yli yksittäisten hallituskausien, mistä olen todella iloinen, Junttila kertoo. 

Nyt nimetty ohjausryhmä aloittaa lapsipoliittisen valmistelutyön kesäkuussa 2018 ja työ päättyy helmikuussa 2019. Lapsistrategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Varapuheenjohtajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa elokuussa Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat valtiotieteen lisensiaatti Maria-Kaisa Aula, asiamies Tapio Anttila, piispa emerita Irja Askola, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, valtiosihteeri Martti Hetemäki, toimittaja Marja Hintikka, johtava asiantuntija Esa Iivonen, kirjailija Juha Itkonen, apulaisprofessori Niina Junttila, professori Kirsti Karila, päätoimittaja Maija Koski, asiamies Petra Kouvonen, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, pääekonomisti Olli Kärkkäinen, professori Marja-Leena Laakso, kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, puheenjohtaja Olli Luukkainen, johtava lääkäri Pirjo Pennanen, strategiajohtaja Markku Rimpelä, johtaja Anna Rotkirch, johtaja Tuire Santamäki-Vuori, kustantaja Saara Tiuraniemi, johtava tutkija Minna Ylikännö, professori Jouni Välijärvi ja kokemusasiantuntija Onni Westlund.

 

Kuka:

Niina Junttila työskentelee apulaisprofessorina Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella, tutkijana Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa ja akateemisena johtajana Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksessa. On aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikuttaja ja mukana tällä hetkellä esimerkiksi hallitusohjelman Nuorisotakuun neuvottelukunnassa ja Opetushallituksen koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa kartoittavassa selvitystyöryhmässä. Junttila on mukana noin kahdessakymmenessä monitieteisessä tutkimushankkeessa, joiden teemat vaihtelevat raskaudenaikaisista psyykkisistä tekijöistä aina vankien sosiaalisiin suhteisiin ja leipäjonojen ihmisten yksinäisyyteen.


Lue lisää:

Kansallinen lapsistrategia vahvistamaan suomalaisen yhteiskunnan lapsilähtöisyyttä


LR


Luotu 18.06.2018 | Muokattu 16.08.2018