Avoimen yliopiston kevätlukukauden tarjonnassa verkko-opintoja useilta aloilta

22.11.2020

Kevätlukukauden tarjontaan sisältyy useiden eri tieteenalojen opintoja, joilla voit hankkia uutta osaamista työelämän tarpeisiin. Opinnot sopivat myös tutkintoon tähtääville ja kaikille aiheista kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa porrastetusti 25.11. Työttömillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella kevätlukukauden opintoja maksutta: maksuttomuus koskee yliopiston opintomaksua opinnoissa, joihin voi ilmoittautua 31.12. asti, yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa omat maksunsa. Sote-akatemian ja tietojenkäsittelytieteiden opintojaksot ovat MOOC-kurssien op-suorituksia lukuun ottamatta maksuttomia kaikille.

Suurin osa tarjonnasta on yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja. Laajemmista kokonaisuuksista alkaa tammikuussa Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op ja se on tarjolla myös useissa yhteistyöoppilaitoksissa. Voit aloittaa myös kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perus- tai aineopinnot ja psykologian aineopinnot.

Sote-akatemian monitieteisestä opintokokonaisuudesta on tarjolla mm. Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op sekä Ihmisten johtaminen 2 op -kurssit. Tarjontaan on tulossa lisäyksiä. Uusimpana on Luontoperustainen hyvinvointi MOOC.

Hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä käsitellään myös kauppakorkeakoulun Työpsykologia 6 op -kurssilla sekä lääketieteellisillä opintojaksoilla - aiheina ovat mm. sosiaalipediatria, koululaisen ravitsemus ja diabetes.

Monikulttuurisuuden opinnoista voit valita eri teemoja käsitteleviä kursseja, mm. Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op, Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op, Siirtolaisuus 5 op ja Romanit - etnisenä vähemmistönä Euroopassa 3 op. Uskontoperinteiden merkitykseen voit tutustua Maailman uskonnollinen kenttä 5 op -kurssilla.

Luonnontieteistä on tarjolla mm. fysiikan ja kemian kursseja. Maantieteen perusopinnoista voi opiskella Geoinformatiikan perusteet 5 op, ympäristötieteen opinnoista Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op sekä Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op -kurssit.

Tietojenkäsittelytieteistä kiinnostuneille on tarjolla mm. Tietokantojen perusteet 5 op, Tietoverkkotekniikat 5 op ja Mixed reality 5 op -kurssit. Tekoälyakatemian opinnoista järjestetään Tekoälyn perusteet 2 op ja Tekoälyn menetelmät op -kurssit sekä AI & Cybersecurity MOOC.

Tutustu koko tarjontaan ja kysy lisää opintoneuvojiltamme!

Luotu 22.11.2020 | Muokattu 22.11.2020