Avoimen yliopiston opintoja tarjolla lähes 40 kesäyliopistossa, kansalais- ja kansanopistossa eri puolilla Suomea

10.07.2019

Turun yliopiston avointa yliopisto-opetusta järjestetään Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä verkko-opintoina. Lisäksi avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokset tuovat mahdollisuuden opiskella yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja monelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Opintoja on tarjolla monipuolisesti eri tiedekunnista. Suurin osa opinnoista alkaa syyskuussa.

Lääketieteellisiin opintoihin kuuluva Stressilääketieteen opintojakso on tarjolla kaikkiaan 13 opistossa. Opintojaksoon sisältyvät asiantuntijaluennot välitetään verkon kautta opistoille reaaliaikaisesti. Ikääntymisen kysymyksiä käsitteleviä gerontologian opintoja on tarjolla niin ikään yli kymmessä opistossa.

Kesäyliopistoissa ja kansalaisopistossa opintotarjontaan sisältyy muun muassa psykologian ja kasvatustieteiden opintoja. Luovan kirjoittamisen opintoja on tarjolla 14 opistossa Helsingistä Rovaniemelle.

Kansanopistoissa on mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston opintoja osana yliopisto-opintoihin valmentavia linjoja. Kansanopistoissa järjestetään pääasiassa oikeustieteellisiä opintoja, historia-aineiden opintoja, kasvatustieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Opintoihin voivat kansanopistosta riippuen osallistua myös muut kuin opistojen omat opiskelijat.

Tiedot yhteistyöoppilaitosten opintotarjonnasta on koottu verkkosivuillemme. Opintoihin ilmoittaudutaan ensin suoraan opistoon niiden omien aikataulujen mukaan - kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa on ilmoittautuminen käynnissä parhaillaan. Tutustu ja kysy lisää suoraan opistoista!

Luotu 10.07.2019 | Muokattu 10.07.2019